Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Zahraničí > Informace ze světa

 

Evropská komise analyzuje implementaci e-Privacy směrnice

 
 
 
18. listopadu 2014

V současné době probíhá rozsáhlá celoevropská analýza národních implementací e-Privacy směrnice (2002/58/ES ve znění směrnice 2009/136/ES), během níž se experti z členských států zaměřují na národní předpisy, které problematiku uvedenou v e-Privacy směrnici upravují. Hodnotí jak text těchto předpisů a souladnost s textem směrnice, tak praktický stav regulované problematiky, tedy, zda dochází k žádaným výsledkům a jak jsou prakticky zákonná ustanovení aplikována a dodržována.

Analýza je zaměřena na otázky ochrany soukromí a osobních údajů, a hodnoceny jsou tak zejména články směrnice, které se této materie dotýkají. Jedná se o důvěrnost v elektronických komunikacích (článek 5 odst. 1 směrnice, implementovaný v § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích), cookies (čl. 5 odst. 3 směrnice, § 89/3 zákona o elektronických komunikacích), provozní a lokalizační údaje (čl. 6 a 9 směrnice, § 90 a 91 zákona o elektronických komunikacích) a nevyžádaná obchodní sdělení (čl. 13 směrnice, § 7 a 8 zákona č. 480/2004, o některých službách informační společnosti).

Výstupem analýzy bude kromě výše zmíněného posouzení harmonizace a plnění cílů e-Privacy směrnice rovněž zasazení e-Privacy směrnice do širšího kontextu ochrany osobních údajů a jejího budoucího vývoje. Studie se totiž zaměřuje rovněž na připravovaný návrh obecného nařízení o ochraně osobních údajů a na vztah, který k němu e-Privacy směrnice má. Výsledky studie jsou očekávány v první polovině roku 2015.


 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Zahraničí > Informace ze světa > Evropská komise analyzuje implementaci e-Privacy směrnice

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém