Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > GDPR (obecné nařízení) > Pokyny Sboru

 

Evropský kodex policejní etiky

 
 
 

Rada Evropy vypracovala návrh dokumentu s názvem Evropský kodex policejní etiky, jehož některé paragrafy reflektují ochranu soukromí resp. ochranu osobních údajů.

Počátkem letošního roku vydala Rada Evropy ve Štrasburku dokument s číslem 8923, který obsahuje návrh výše uvedeného kodexu spolu s podrobným komentářem k jednotlivým paragrafům. Jeho smyslem je jasné stanovení hodnot a standardů, které moderní demokratická společnost vyžaduje od svých policejních složek. Z pohledu ochrany soukromí a ochrany osobních údajů jsou významné především paragrafy 37 a 38.

V prvním z nich se říká: "Policie může zasahovat do práva osob na soukromí jen pokud je to nezbytně nutné a pouze v rozsahu potřebném pro dosažení legitimního cíle". Pojem právo na soukromí přitom zahrnuje veškeré kategorie soukromí, jak je vymezuje osmý článek Evropské charty lidských práv: soukromý život, rodinný život, domov a korespondence. Podle tohoto pravidla by navíc zasahování do soukromí lidí mělo být vždy považováno za výjimečné opatření a i v oprávněných případech by se mělo omezit na nezbytně nutný rozsah.

Nasazení nových informačních technologií při policejní práci umožňuje registrovat, analyzovat a vzájemně porovnávat velké množství informací. Na jedné straně to značně usnadňuje policejní práci v boji proti kriminalitě. Na druhé straně však nekontrolované využívání osobních údajů může vést k porušování práva osob na soukromí. V paragrafu se 38 praví: "Při shromažďování, ukládání a užívání osobních údajů má policie postupovat v souladu s mezinárodními principy ochrany dat a rozsah této činnosti omezit na míru nezbytně nutnou pro oprávněné, legitimní a specifické účely." V tomto směru chystaný kodex navazuje na Doporučení Rady Evropy č. R(87)15, které upravuje rámec pro využívání osobních údajů v policejním sektoru.

Návrh kodexu byl předložen k připomínkám Parlamentnímu shromáždění Rady Evropy, které následně v březnu vydalo "Návrh doporučení k Evropskému kodexu policejní etiky". V něm se konstatuje, že Parlamentní shromáždění návrh kodexu schvaluje, avšak současně doporučuje několikeré změny s cílem posílení vlivu tohoto dokumentu. Žádná z těchto navrhovaných změn se však nedotýká výše zmíněných dvou paragrafů. Celý dokument včetně komentáře a dalších souvisejících aktualit je k dispozici na internetové adrese: http://stars.coe.fr

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Archiv > Zahraničí > Informace ze světa > Evropský kodex policejní etiky

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém