Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Základní odkazy > Názory Úřadu

 

„Fotopasti“ a ochrana osobních údajů

 

 
 

V poslední době se Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) setkává s řadou doporučení týkajících se instalace a provozování tzv. fotopastí. Ačkoliv se často uvádí, že se na tato plně automatická digitální zařízení určená pro denní i noční záznam statických snímků - fotografií nebo videa nevztahují podmínky pro zpracování osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 101/2000 Sb.“), vyjadřuje Úřad následující stanovisko:

Technologicky je zřejmé, že fotopasti fungují na podobných principech jako další bezpečnostní nebo sledovací systémy, tedy zaznamenávají po jejich aktivaci spuštěním PIR čidla (například i změnou teploty v jeho okolí) pohyb člověka nebo zvířete v zorném poli snímače. Fotopast je tak druhem kamerového systému.

Pokud je fotopast instalována například pro mapování pohybu zvěře, ale zároveň je zaznamenán náhodný snímek pohybující se osoby, jedná se o nahodilé shromažďování osobních údajů. Nejsou-li tyto údaje dále cíleně zpracovávány, pak se ve smyslu ustanovení § 3 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb. tento zákon aplikovat nebude. Ochranu soukromí lze v případě zveřejnění těchto náhodných snímků řešit podle občanského zákoníku.

Naopak, pokud je záměrem provozovatele využití fotopasti jako nástroje pro zabezpečení objektů, resp. obecně k ochraně majetku před škodou způsobenou jinými osobami, jde o zcela záměrné zpracovávání osobních údajů, na něž se uplatní zákon č. 101/2000 Sb. v celém svém rozsahu. Ten, kdo se rozhodne provozovat takové zařízení, tedy musí respektovat základní principy ochrany soukromí a osobní údaje může zpracovávat jen za podmínek, které zákon stanoví, zejména všech povinností týkajících se zabezpečení uchovávaných informací podle § 13 citovaného zákona.

V tomto případě lze doporučit provozovateli fotopasti se blíže seznámit a postupovat podle stanovisek a doporučení Úřadu týkajících se provozování kamerových systémů, která jsou k dispozici 

 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 4.7.2012 / 4.7.2012

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém