Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2016 > Nevyžádaná obchodní sdělení - 1. pololetí > Fyzická osoba podnikající

 

Fyzická osoba podnikající

 
 
 

Předmětem kontroly bylo dodržování povinností kontrolovaného subjektu poskytujícího službu informační společnosti, která spočívala v nabídce zboží různých společností (českých i zahraničních). Tyto povinnosti vyplývají z § 7, který upravuje podmínky pro šíření obchodních sdělení podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Konkrétně se tyto podmínky týkají šíření obchodních sdělení pomocí elektronických prostředků. Úřadu bylo podáno celkem 265 stížností. Obchodní sdělení byla zasílána ve prospěch více společností. V rámci předkontrolního řízení, které mimo jiné spočívalo v komunikaci se všemi zúčastněnými společnostmi, byl zjištěn odesílatel předmětných obchodních sdělení. Na kontrolu, která vůči němu byla zahájena, však tento subjekt nikterak nereagoval. Za neposkytování součinnosti kontrolující uložil pořádkovou pokutu ve výši 100 tis. Kč. Provedenou kontrolou bylo zjištěno porušení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., tedy porušení povinnosti šířit obchodní sdělení pouze po předchozím souhlasu adresátů. Vzhledem k § 12 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. však nemohla být sankce za toto porušení již uložena.

Kontrolu řídil inspektor Josef Vacula.

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém