Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

 

Role ÚOOÚ - archiv dokumentů

 
 
 

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) je na základě zákona o zpracování osobních údajů ústředním správním úřadem pro oblast ochrany osobních údajů. Jeho hlavními úkoly jsou monitorovat a vymáhat uplatňování obecného nařízení a dalších předpisů upravujících některé otázky ochrany osobních údajů, tedy působit jako dozorový úřad, a zvyšovat povědomí veřejnosti o ochraně osobních údajů.

Osvětová a konzultační role

Úřad poskytuje zástupcům odborných, profesních a průmyslových sdružení konzultace k aplikaci GDPR. Především se vyjadřuje ke konkrétním návrhům postupů při plnění povinností uložených takovým správcům, včetně jejich vztahu s lidmi, jejichž osobní údaje tito správci zpracovávají. Konzultace poskytuje rovněž jednotlivým správcům a lidem, kteří se domnívají, že jejich osobní údaje jsou určitým správcem zpracovávány v rozporu s právními předpisy. Šířeji využitelné výstupy z konzultační činnosti zveřejňuje na  svých webových stránkách a v odůvodněných případech organizuje veřejnou diskusi k návrhům metodických materiálů určených obecně správcovské veřejnosti. Zástupci Úřadu se bezúplatně zúčastňují odborných akcí s tematikou ochrany osobních údajů a Úřad se podílí i na některých vzdělávacích projektech.

ÚOOÚ rovněž průběžně zveřejňuje překlady výkladových materiálů k jednotlivým otázkám aplikace obecného nařízení, na jejichž vypracování se spolupodílí jako člen Evropského sboru pro ochranu osobních údajů.

V rámci osvětové a poradenské činnosti mj. poskytuje poradenství Parlamentu ČR, vládě a dalším orgánům a institucím, zejména v souvislosti s legislativní činností.

Působení jako dozorový úřad

Úřad je jediným dozorovým úřadem s obecnou působností podle GDPR v České republice; z jeho působnosti je na jedné straně vyňato zpracování osobních údajů prováděné určenými skupinami správců, na straně druhé působnost zahrnuje ochranu osobních údajů v oblastech nespadajících do působnosti GDPR.

V rámci dozorové činnosti, kterou vykonává podle vnitrostátních procesních předpisů, se Úřad postupem podle správního řádu zabývá stížnostmi dotčených subjektů údajů a provádí kontrolní činnost podle kontrolního řádu a plní řadu úkolů, které sledují zkvalitnění a prohloubení ochrany osobních údajů v Evropském hospodářském prostoru i v mikrosvětě jednotlivých správců. Část z těchto úkolů se týká jednotlivých správců a zpracovatelů, např. v souvislosti s předáváním osobních údajů do třetích zemí a mezinárodním organizacím, posuzováním vlivu na ochranu osobních údajů, kodexy chování a vydáváním osvědčení o ochraně údajů a pečetí a známek dokládajících ochranu údajů.
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém