Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

GDPR nově

Důležité novinky související s GDPR, na které chce Úřad upozornit.

 
 
 
  •  Školení Svazu měst a obcí České republiky pořádané v rámci projektu CSS a Úřadu pro ochranu osobních údajů „Nařízení GDPR v praxi – rok poté“
Ve středu 29. května 2019 se v Brně (Velký zasedací sál, budova Nové radnice, Magistrát města Brna, Dominikánské nám. 1, Brno) uskuteční od 10.00 do 14.00 hod školení na téma "Nařízení GDPR v praxi – rok poté".

Akci pořádá Svaz měst a obcí České republiky ve spolupráci s Úřadem pro ochranu osobních údajů v rámci projektu Centra společných služeb (CSS). Školení je prioritně určeno pro pověřence pro ochranu osobních údajů zaměstnané v rámci projektu CSS. Vítáni jsou však i ostatní pověřenci obcí, měst, jimi zřizovaných škol a školských zařízení, ale i starostové, místostarostové a zaměstnanci obcí zabývající se ochranou osobních údajů. Ti se mohou přihlašovat prostřednictvím registračního formuláře.

Upozorňujeme, že kapacita sálu je omezená. V případě úspěšné registrace Vám přijde během následujících dnů potvrzení na e-mail uvedený v registračním formuláři.

Program školení naleznete v následujícím dokumentu

  • Oprava GDPR
Úřední věstník EU uveřejnil 23. května 2018 opravu GDPR, která obsahuje 28 textových změn. Úplná podoba GDPR ve znění opravy bude teprve vydána v rubrice "Všechna konsolidovaná znění" EUR-Lexu. Jedná se o opravu chyb, překlepů a jiných nepřesností GDPR. Tyto změny však nemění celkové vyznění obecného nařízení.

  • Udělit souhlas se zpracováním osobních údajů je možnost, nikoli povinnost
Z pohledu obecného nařízení bude platný jen takový souhlas, který byl shromážděn transparentním způsobem, a dotčená osoba jej udělila svobodně. Za neplatný je nutno naopak považovat každý souhlas, kdy byl zákazník při získání služby či výrobku nucen zároveň souhlasit se zpracováním osobních údajů (např. souhlasem zakomponovaným v obchodních podmínkách).

Celá tisková zpráva ÚOOÚ k tématu je zde.

  • Upozornění na změnu v posuzování systémů využívajících biometrické údaje
Obecné nařízení v otázkách zpracování biometrických údajů plně nahradí dosud platné ustanovení zákona o ochraně osobních údajů, nebude tedy možno postupovat v mezích dosavadní právní úpravy a stanovisek Úřadu pro ochranu osobních údajů. Právní úprava v obecném nařízení a nové nástroje ochrany osobních údajů nejsou totožné s dosud platným § 4 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů. Z pohledu nové právní regulace i rychlého vývoje technologií je totiž nutno systémy s biometrickými údaji považovat za systémy s citlivými údaji, které vyžadují zvláštní, resp. přísnější systém ochrany.

Více v rubrice "Názory Úřadu" zde.
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém