Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Obchodní sdělení > Formulář stížnosti - jak podat stížnost na nevyžádaná obchodní sdělení

 

GDPR (obecné nařízení)

 
 
 
Základní informace

Nařízení (EU) 2016/679 (ÚOOÚ dává k dispozici úplné znění GDPR po zapracování opravy) představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU, který hájí práva jejích občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji. GDPR přebírá všechny dosavadní zásady ochrany a zpracování údajů, na nichž unijní systém ochrany osobních údajů stojí a potvrzuje, že ochrana cestuje přes hranice současně s osobními údaji.

V souladu s tím dále obecné nařízení rozvíjí a posiluje práva lidí dotčených zpracováním, a to v obou složkách: mít (získávat) informace o tom, které jejich údaje jsou zpracovávány a proč, a domáhat se dodržování pravidel, včetně nápravy stavu. GDPR klade systematicky důraz na vymahatelnost práv lidí a povinností správců (odpovědných za zpracování). Obsahuje proto propracovanější a náročnější pravidla pro zvláštní kategorie údajů a zpracování  a současně vymáhá od správců a zpracovatelů výrazně aktivnější přístup, zejména se jedná o to, že před zahájením nového zpracování je třeba posoudit vliv jednotlivých zpracování na ochranu osobních údajů (DPIA) a zvolit vhodné nástroje ochrany údajů, za určitých podmínek si vyžádat předběžnou konzultaci u dozorového úřadu. Klíčem k nastavování povinností pro správce je rizikovost, která je dovozována z rozsahu zpracování, zpracovávaných osobních údajů a používaných technologií.

Správci a zpracovatelé jsou za určitých podmínek povinni jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Podrobněji jsou stanoveny povinnosti při zabezpečení zpracování a nově je zavedena povinnost ohlašovat případy porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu a občanům, jichž se porušení zabezpečení týká.

Obecné nařízení výslovně upravuje nezávislost, obecné podmínky pro členy, úkoly a pravomoci dozorových úřadů v členských státech Evropské unie, EHP i Švýcarska a vzájemnou spolupráci těchto dozorových úřadů. Jednotný je také přístup k sankcím.

Úřední věstník EU uveřejnil 23. května 2018 opravu GDPR, která obsahuje 28 textových změn. Obecné nařízení ve znění opravy bylo vydáno v rubrice "Všechna konsolidovaná znění" EUR-Lexu. V této verzi však absentuje preambule. Jedná se o opravu chyb, překlepů a jiných nepřesností GDPR. Tyto změny však nemění celkové vyznění obecného nařízení.

 

Rubriky

 • GDPR stručně
  O ochraně osobních údajů stručně a jasně
 • Základní příručka k GDPR
  Přehled základních pojmů a informací vztahujících se k obecnému nařízení.

  (Aktualizováno k 24. dubnu 2019)
 • Desatero zpracování pro správce
  Desatero zpracování pro správce je zestručnění základních pravidel ochrany osobních údajů, využitelné malými správci údajů, živnostníky či menšími podniky, coby základní jednoduchý návod, jak zacházet s osobními údaji.
 • Záznamy o činnostech zpracování
  Úřad předkládá všechny důležité vysvětlující informace k záznamům o činnostech zpracování pro nejmenší podnikatele v přehledné tabulce.
 • Porušení zabezpečení
  Stručný návod Úřadu pro oblast ohlášení porušení zabezpečení osobních údajů v souladu s GDPR.
 • Předávání osobních údajů do třetích zemí
  Nová pravidla pro předávání údajů i nadále respektují zásadu volného pohybu osobních údajů v rámci Evropského hospodářského prostoru.
 • Kodexy chování
  Materiál, jehož cílem je vysvětlit podstatu kodexů chování, přiblížit a pomoci veřejnosti k lepší orientaci v této oblasti, naznačit základní pravidla a doporučit praktické postupy v jejich aplikaci.
 • K povinnosti správců provádět posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA)
  Materiál obsahuje seznam druhů operací zpracování osobních údajů, které podléhají posouzení vlivu na ochranu osobních údajů.
 • Desatero omylů
  Úřad pro ochranu osobních údajů zpracoval desatero nejčastějších omylů či zavádějících tvrzení o obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
 • Dokumenty k GDPR
  Dokumenty vztahující se k obecnému nařízení (směrnice, návrhy zákonů, brožury).
 • Otázky a odpovědi
  Nejčastější otázky k obecnému nařízení, na které je dotazován Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • Pokyny Sboru
  Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (dříve Pracovní skupina WP29) vydává a veřejně diskutuje materiály, které mají čtenáři maximálně vysvětlit a co nejblíže ho seznámit s jednotlivými částmi a oblastmi obecného nařízení.
 • K GDPR nově
  Důležité novinky související s GDPR, na které chce Úřad upozornit.
 • Role ÚOOÚ
  Shrnutí role Úřadu pro ochranu osobních údajů v souvislosti s obecným nařízením.
 • Důležité odkazy
  V této rubrice naleznete odkazy na metodiky a instituce, kde je oblast GDPR důležitým tématem.
 • MIKROWEB K GDPR
  Vše, co potřebujete vědět o obecném nařízení. Bez právnických termínů. Bez paragrafů.
 
 
Rozbalit celý strom složek dokumentů

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > GDPR (obecné nařízení)

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém