Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Základní odkazy > Názory a rozhodnutí Úřadu > Jiná vyjádření Úřadu

 

Gifík

 
 
 

Animovaný GIF – jak na to

Než si ukážeme, jak animovaný GIF vytvořit, řekněme s nejdříve, co to vlastně je. Animovaný GIF je sled více po sobě jdoucích nepohyblivých obrázků, který se dle nastavení přehraje jen jednou, nebo se může libovolně (většinou donekonečna) opakovat. Pokud jste si někdy zkoušeli animaci pomocí rychlého listování bříškem palce v bloku s odlišným obrázkem na každé stránce, zvládnete vytvořit i animovaný GIF, protože princip je úplně stejný

Takže, jak tedy na to? V první řadě je potřeba obstarat si software, který umí animovaný GIF vytvořit.
My pro ukázku použijeme Ulead GIF Animator Lite Edition (ke stažení zdarma na URL adresa http://download.chip.eu), ale použít samozřejmě můžete jakýkoliv svůj oblíbený program.

Když máme staženo a nainstalováno, můžeme se pustit do přípravy jednotlivých snímků, ze kterých později animaci vytvoříme. Vše si můžete nakreslit kupříkladu ve windowsovém Malování, ale opět vám nic nebrání zvolit jakýkoliv jiný grafický editor.

Tip: Snímky si ukládejte s pořadovým číslem (usnadní to vytváření animace), kupř. 1.bmp, 2.bmp, 3.bmp…, a dejte si pozor, ať si nepřepíšete starší snímek novějším!

Přípravu snímků si ukážeme na jednoduché postavičce:

Gifík

Ukázka jednotlivých snímků

Jednotlivé snímky

Jak je vidět, postavička je na každém jednotlivém snímku v jiné fázi pohybu. Čím více obrázků použijeme kupř. pro změnu polohy ruky, tím bude animace plynulejší, zároveň si ale přiděláme práci

Ukázka animace mávání rukou:

 1. skokově pomocí 2 obrázků
Animace pohybu ruky pomocí 2 snímků
 1. jemně pomocí 5 obrázků
Animace pohybu ruky pomocí 5 snímků

Když už máme všechny potřebné snímky připravené, můžeme jít animovat

 1. Otevřeme si Ulead GIF Animator a uvítací obrazovku zavřeme kliknutím na tlačítko „OK“.

 2. Na další obrazovce zvolíme „Blank animation“ (Prázdná animace).

Startup Wizard
 1. Nyní naimportujeme naše vytvořené snímky kliknutím na ikonku Add Images v horní části obrazovky nebo přes nabídku „Layer“ (Vrstva) Add Images“ (Přidat obrázky) či stiskem klávesy Insert.

  To otevře dialog pro výběr souborů:

Dialog Add Images
 1. Tažením myši či stiskem klávesové zkratky CTRL+A vybereme všechny snímky a klikneme na tlačítko „Otevřít“.

 2. Snímky se nám načtou v levém panelu aplikace:

Jednotlivé snímky načtené v programu
 1. Pokud nechceme, aby se nám výsledná animace opakovala donekonečna, přepneme se na první „snímek“ s názvem „Global information“ (Všeobecné informace) a v nabídce „Looping“ (Opakování) odznačíme políčko „Infinite“ (Nekonečné) a nastavíme vlastní požadovaný počet opakování:

Nastavení opakování
 1. Ve výchozím nastavení je prodleva (doba, po kterou bude každý snímek zobrazen) nastavena na 100 milisekund; abychom zjistili, zda pro naši animaci bude vyhovovat, klikneme v horní části okna aplikace na tlačítko „Start Preview“ (Zobrazit ukázku).

 2. Pokud jsme s animací spokojeni, můžeme přeskočit na bod 10, jinak pokračujeme bodem 9.

 3. Potřebujeme-li prodlevu mezi jednotlivými snímky zkrátit či prodloužit, vybereme kterýkoliv snímek a v horní části obrazovky nastavíme „Delay“ (Prodleva) podle potřeby. Hodnota se nastavuje v setinách sekundy, tzn. 1 setina sekundy = 10 milisekund.

Nastavení prodlevy mezi snímky

Tip: Čím více máme připraveno snímků, tím kratší můžeme nastavit prodlevu pro jemnější pohyb. Pro animaci složenou z cca 20 snímků je optimální prodleva cca 150 – 200 milisekund, neboli 15 – 20 setin sekundy.

Nyní je potřeba novou prodlevu nastavit pro všechny snímky. Klikneme tedy na ikonku Global Attribute Change v horní části obrazovky nebo nastavení vyvoláme přes nabídku „Edit“ (Upravit) Global Attribute Change“ (Změna všeobecných vlastností), či stisknutím klávesové zkratky CTRL+G.

Zobrazí se následující okno:

Dialog Global Attribute Change

Zde není třeba nic nastavovat, stačí pouze potvrdit tlačítkem „OK“.

Nové nastavení prodlevy si můžeme vyzkoušet opět stisknutím tlačítka „Start Preview“ a podle potřeby prodlevu pomocí výše popsaného postupu zvyšovat/snižovat do chvíle, než budeme s rychlostí animace spokojení.

 1. Nyní už je naše animace téměř hotova a zbývá ji pouze uložit jako *.gif soubor.

Klikneme na ikonku Save nebo použijeme nabídku „File“ (Soubor) Save“ (Uložit) či ukládací dialog vyvoláme stisknutím klávesové zkratky CTRL+S.

Zobrazí se následující okno:

Dialog Save As

V roletové nabídce „Uložit do:“ vybereme složku, kam chceme výsledný *.gif soubor uložit, do pole „Název souboru:“ napíšeme, jak chceme, aby se soubor jmenoval, kupř. „gifík“, stiskneme tlačítko „Uložit“ a je hotovo


 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Pro mládež > Archiv > Gifík

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém