Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Povinně zveřejňované informace

 

Helvetia Direkt Marketing s.r.o. - zpracování osobních údajů v souvislosti s nabídkou zboží prostřednictvím telemarketingu

 
 
 
Úřad na základě tří podnětů provedl a ukončil kontrolu společnosti využívající telemarketing k nabízení zboží. Stěžovatelé shodně tvrdili, že kontrolované společnosti neposkytli ani své osobní údaje ani souhlas ke svému telefonickému oslovování.

Z kontrolních zjištění vyplynulo, že kontrolovaný při vlastních kampaních používá webové stránky nebo objednávkový formulář, který je součástí tištěných reklamních materiálů. V obou případech své údaje zapisuje sám objednavatel na webových stránkách kontrolované osoby. V případě kontaktu přes e mailovou adresu, SMS či telefonní linku zákaznického servisu, dochází k zápisu údajů sdělených zákazníkem pracovníkovi zákaznické linky přímo do informačního systému vyvinutého kontrolovaným.

Provedenou kontrolou bylo zjištěno, že kontrolovaná osoba je v pozici zpracovatele osobních údajů, a že správcem osobních údajů je Helvetia Apotheke d.o.o. Banja Luka, Republika Srpska, Bosna a Hercegovina, tedy společnost sídlící mimo území EU, která má s externími partnery uzavřeny příkazní smlouvy a s kontrolovanou osobou smlouvu o poskytování služeb. V průběhu kontroly se nepodařilo prokázat, že by u dvou stěžovatelů kontrolovaná osoba jejich osobní údaje zpracovávala, u třetího stěžovatele bylo zjištěno, že osobní údaje byly získány v důsledku vědomého projevu vůle (uzavření kupní smlouvy).

V rámci kontroly Úřad prověřil plnění povinností vyplývajících z § 5 odst. 1 písm. a) (stanovení účelu zpracování) a d), § 5 odst. 2 (právní titul pro zpracování), § 6 (smlouva o zpracování) a § 13 (zabezpečení osobních údajů). V souvislosti s předmětným zpracováním Úřad nezjistil porušení zákona č. 101/2000 Sb. kontrolovanou osobou.

Kontrolu řídil inspektor Mgr. Daniel Rovan.
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2018 > Kontrolní činnost podle zákona o ochraně osobních údajů - 1. pololetí > Helvetia Direkt Marketing s.r.o. - zpracování osobních údajů v souvislosti s nabídkou zboží prostřednictvím telemarketingu

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém