Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Hotelnictví a cestovní ruch

 

 
 

Jak podle obecného nařízení postupovat při zapisování osobních údajů hostů ubytovacího zařízení do ubytovací knihy a ubytovací knihy cizinců pro účely cizinecké policie?

Pokud budete provádět zpracování, které Vám jako ubytovacímu zařízení ukládá zákon nebo jiná právní norma, bude se jednat o zpracování prováděné na základě právního důvodu uvedeného v čl. 6 odst. 1 písm. c) obecného nařízení (GDPR), tj. zpracování nezbytné
pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje. Připojuji odkaz na stanovisko Úřadu k této věci, obsahově by se na něm nemělo nic zásadního měnit ani po nabytí účinnosti obecného nařízení:
https://www.uoou.cz/stanovisko-c-7-2012-evidence-ubytovanych-osob/d-1543/p1=1099

Doporučuji Vám prostudovat čl. 13 a 14 obecného nařízení týkající se povinnosti správce poskytovat subjektu údajů informace o prováděném zpracování. Dalším důležitým ustanovením je čl. 24 o odpovědnosti správce při zajištění bezpečnosti osobních údajů: s přihlédnutím k povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob zavede správce vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil a byl schopen doložit, že zpracování je prováděno v souladu s tímto nařízením. Upozornit je třeba i na článek 32 Zabezpečení zpracování, hlavně z důvodu, že ve svém dotazu uvádíte, že někteří provozovatelé ubytovacích zařízení nechávají knihy hostů volně dostupné, aby se tam hosté sami zapisovali. To je z pohledu dnes platné právní úpravy i z pohledu obecného nařízení zcela nezodpovědné nakládání s osobními údaji hostů (subjektů údajů).

Ještě upozorním na čl. 30, kde je upraveno vedení záznamů o činnostech zpracování, sice se toto ustanovení netýká podniků či organizací, které zaměstnávají méně než 250 zaměstnanců, ledaže by zpracování, které provádí, představovalo riziko pro práva a svobody subjektů údajů (tím by v případě lázeňského zařízení bylo zpracovávání údajů o zdravotním stavu klientů, které by nebylo nahodilé, tj. jednalo by se o běžnou součást poskytované péče).

 
Zodpovídá: Mgr. Vojtěch Marcín
Vytvořeno / změněno: 7.11.2017 / 7.11.2017

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém