Logo úřadu
 

Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


 

Novinky

 • Informace ÚOOÚ k žádostem o výmaz osobních údajů z veřejného seznamu držitelů datových schránek
  Úřadu pro ochranu osobních údajů byl doručen značný počet podání, jejichž obsahem je žádost fyzické osoby o výmaz osobních údajů z veřejného seznamu držitelů datových schránek. S ohledem na to Úřad sděluje, že pokud fyzická osoba nesouhlasí s uvedením svých údajů v seznamu držitelů datových schránek, má podle § 14b odst. 4 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů právo na vymazání údajů z veřejného seznamu držitelů datových schránek.
 • Nejvyšší správní soud potvrdil rozhodnutí ÚOOÚ o potrestání šiřitele, v jehož prospěch byla zasílána obchodní sdělení
  Nejvyšší správní soud svým rozsudkem definitivně potvrdil sankci ve výši 1,4 mil. Kč uloženou rozhodnutím Úřadu v oblasti šíření obchodních sdělení.
 • Zahájena společná dozorová akce EDPB - CEF 2023
  Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (EDPB) zahájil koordinovanou dozorovou akci Coordinated Enforcement 2023 (CEF 23). Do akce se během letošního roku zapojí 26 dozorových úřadů (DPA) Evropského sboru pro ochranu osobních údajů, a to včetně úřadu Evropského inspektora pro ochranu osobních údajů (EDPS - European Data Protection Supervisor). Společná dozorová akce je zaměřena na prověření úlohy a postavení pověřenců pro ochranu osobních údajů v jednotlivých zemích evropského hospodářského prostoru (EHP).
 • Zahájena veřejná konzultace k metodice legislativního DPIA
  Úřad pro ochranu osobních údajů zahájil veřejnou konzultaci k metodickému doporučení pro posouzení dopadů na ochranu osobních údajů u předloh právních předpisů. Cílem je promítnout poslední novelu legislativních pravidel vlády, která zavedla podrobnější strukturu zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů. ÚOOÚ to vnímá jako příležitost, aby přepracoval návod k posouzení vlivu na ochranu osobních údajů u návrhů právních předpisů (DPIA) z roku 2019. Připomínky je možné uplatnit do 31. března 2023 na adrese legislativa@uoou.cz.
 • Cookie lišty a udělování souhlasu
  Úřad pro ochranu osobních údajů aktualizoval doporučení, informace a základní pravidla pro nastavení a uživatelský přístup prostřednictvím cookie souborů. Informace a doporučení jsou určeny jak pro provozovatele webových rozhraní, tak i pro běžné uživatele. Podrobnější informace najdete v sekci PORADNA na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 • EDPB přijal stanovisko k EU & US Data Privacy Framework
  Evropský sbor pro ochranu osobních údajů vítá pozitivní posun v jednání o EU & US Data Privacy Framework. EDPB to uvádí ve svém stanovisku s doplněním, že přes dosažený pokrok obavy přetrvávají.
 • Priority EDPB pro 2023 a 2024
  Evropský sbor pro ochranu osobních údajů (EDPB) schválil své nové programové priority pro nadcházejí období let 2023 až 2024. Sbor se bude i nadále soustředit na prosazování práva, které vychází z iniciativ jako jsou:

  1/ Rámec pro prosazování práva (CoordinatedEnforcement Framework)
  2/ Případy strategického významu
  3/ Činnost podpůrné expertní skupiny (Support Pool of Experts).

  Sbor bude také pokračovat v práci na pokynech (guidelines) na podporu dozorových úřadů pro využívání společných nástrojů spolupráce.
 

Archiv novinek


 
 

Mohlo by vás zajímat

 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém