Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Základní odkazy > Úřad > Informace dle §18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

Informace dle §18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 
 
 

Úřad pro ochranu osobních údajů zpracovává na základě zvláštního zákona následující osobní údaje:

Osobní údaje o zaměstnancích

  • Účel zpracování

Úřad v souladu s pracovněprávními předpisy pro potřeby personální práce vede osobní spisy zaměstnanců. Úřad dále zpracovává osobní údaje zaměstnanců potřebné pro plnění povinností vyplývajících z předpisů daňových, předpisů upravujících sociální zabezpečení a předpisů upravujících náhradu mzdy zaměstnanci v dočasné pracovní neschopnosti.

  • Kategorie osobních údajů

Osobní spisy zaměstnanců obsahují identifikační údaje a další osobní údaje, které se bezprostředně vztahují k výkonu zaměstnání.

  • Příjemci osobních údajů

Osobní údaje zaměstnanců vztahující se k pracovnímu vztahu Úřad nepředává dalším subjektům. Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů Úřadu předává orgánům finanční či sociální správy či jiným příslušným úřadům pouze v případech, kdy mu tak ukládá zákon.

  • Doba uchování

Osobní údaje v osobních spisech zaměstnanců Úřadu zpracovává pouze po dobu trvání pracovního poměru. Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů Úřad zpracovává po dobu stanovenou těmito právními předpisy.

Osobní údaje o dalších osobách

  • Účel zpracování

Úřad pro potřebu kontrolního, správního, registračního nebo jiného řízení zpracovává osobní údaje fyzických osob, pokud jsou tyto v postavení správce, jejich zaměstnanců nebo jiných osob, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem nebo zpracovatelem.

  • Kategorie osobních údajů

Pro potřeby uvedených řízení Úřad zpracovává identifikační údaje a další osobní údaje, jež se vztahují k předmětu řízení.

  • Příjemci osobních údajů

S výjimkou postupování věci jiných orgánům veřejné správy Úřad tyto osobní údaje nikomu nepředává.

  • Doba uchování

Uvedené osobní údaje Úřad zpracovává jen po dobu stanovenou příslušnými procesními předpisy, resp. následně po dobu nutnou pro účely archivnictví podle zvláštního zákona.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Základní odkazy > Úřad > Informace dle §18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém