Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Informace o jednání o uvažované novele zákona o střetu zájmů

 

 
 

24. července 2014

Dne 21. července 2014 ÚOOÚ poskytl konzultaci odborníkům z Úřadu vlády ve věci možné úpravy zákona o střetu zájmů, týkající se zejména zavedení centralizovaného vedení přehledu oznámení podle zákona o střetu zájmů a o způsobech zpřístupňování informací z takového registru veřejnosti.

Zástupci ÚOOÚ na jednání upozornili, že pravidla ochrany osobních údajů vyžadují, aby stát pracoval s daty strukturovaně a účelně. I z tohoto důvodu je nutné jasně vysvětlit, jaká vybraná, zákonem daná kritéria zpracování a zpřístupňování údajů považuje stát za nejúčinnější tak, aby byl naplněn účel stanovený zákonem o střetu zájmů. Dále vysvětlili, že řadu údajů o působení veřejného funkcionáře je možné již dnes podle zákona o ochraně osobních údajů zveřejnit. Doporučili proto definovat „metadata“, která by měla být v centrálním registru (bez omezení) veřejně dostupná.

Naproti výše uvedenému variantu neomezené, „plošné“ publikace všech podrobných údajů a dokumentů z registru oznámení veřejných funkcionářů na internetu považuje ÚOOÚ za silně problematickou a to i s ohledem na závěry judikátů Soudního dvora Evropské unie týkající se střetu oprávnění na informace a oprávnění na soukromí, zejm. u případů Rechnungshof v. Österreichischer Rundfunk a Schecke a Eifert v. Hessensko. Aktuální je přitom rovněž debata o způsobu realizace „práva být zapomenut“ na internetu, které nyní vydefinoval Soudní dvůr Evropské unie ve věci Google v. Costeja.

ÚOOÚ závěry a trendy práva EU, včetně výše uvedených rozsudků, zohledňuje ve své praxi a promítl je i do metodiky společně vydané s Ministerstvem vnitra, týkající se veřejných funkcionářů.

 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 24.7.2014 / 24.7.2014

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém