Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Povinně zveřejňované informace > Přehled přestupků

 

Informace o kontrole

 
 
 

Jedním z hlavních úkolů, které nařízení (EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) Úřadu ukládá, je monitorovat a vymáhat uplatňování nařízení a provádět šetření o uplatňování tohoto nařízení [viz zejména čl. 57 odst. 1 písm. a) a h) tohoto nařízení]. Hlavním nástrojem pro monitorování a šetření je přitom kontrola, kterou Úřad provádí.


Úřad provádí kontroly:

  • na základě kontrolního plánu (aktuální verze pro rok 2022 je v anonymizované podobě dostupná ZDE),
  • incidenční, které jsou prováděny na základě stížností subjektů údajů nebo na základě jiných kvalifikovaných podnětů (od dozorových úřadů jiných členských států Evropské unie, soudů, policie apod.).

Průběh kontroly se řídí především zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, subsidiárně se použije zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

Kontrolu provádějí zaměstnanci Úřadu na základě písemného pověření. Zahájení kontroly musí být kontrolovanému oznámeno písemně nebo ústně na místě kontroly kontrolujícím, který se prokáže pověřením ke kontrole.

Podle § 66 odst. 3 zákona č. 110/2019 Sb. kontrolní činnosti řídí a provádí také inspektorka JUDr. Jiřina Rippelová, zvolená podle předchozího zákona  č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Informace o kontrole

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém