Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Informace Úřadu pro ochranu osobních údajů ke zveřejňování údajů na www.znamylekar.cz

 

 
 

Vzhledem k tomu, že stránky www.znamylekar.cz jsou v současné době provozovány polským subjektem, nemůže Úřad pro ochranu osobních údajů vůči tomuto subjektu přímo uplatnit svěřené pravomoci. Věc by dle našich informací měl již řešit polský úřad pro ochranu osobních údajů (GIODO), pod jehož působnost společnost provozující www.znamylekar.cz územně spadá.

Na základě Úřadem pro ochranu osobních údajů provedeného šetření ve věci neoprávněného zveřejňování osobních údajů na stránkách www.znamylekar.cz doporučujeme subjektům údajů, jejichž osobní údaje jsou na uvedených webových stránkách neoprávněně zveřejněny, níže uvedený postup.

V případě, že se jedná o zpracování, které je prokazatelně v rozporu s platnou legislativou, tj. osobní údaje jsou zveřejňovány bez souhlasu subjektu údajů, přičemž nelze aplikovat žádnou z výjimek, kterou zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v § 5 odst. 2 písm. a) až g) předpokládá, doporučuje Úřad kontaktovat provozovatele webhostingu stránek www.znamylekar.cz, kterým je v současné době společnost OVH.CZ, IČ: 288 77 039, Praha 1, Nové Město, Václavské náměstí 807/64, PSČ 110 00, aby neoprávněně zveřejněné osobní údaje odstranil, a to dle ustanovení § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který zakládá odpovědnost provozovatele webhostingu, např. občanskoprávní, které se musí domáhat přímo poškozený. Uvedená společnost poskytuje v současné době serveru www.znamylekar.cz služby webhostingu.

Pokud poskytovatel webhostingu v přiměřené době nevyhoví takové žádosti, doporučujeme subjektům údajů obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů písemně, s doložením skutečnosti, že poskytovatel webhostingu, výše zmíněněná společnost OVH.CZ, neprovedla vymazání neoprávněně zveřejňovaných osobních údajů na www.znamylekar.cz.


Doplnění, 5. února 2013

V současné době provozuje internetové stránky www.znamylekar.cz  polská společnost ZnanyLekarz Sp. z o. o. a dle zjištění Úřadu dochází ke zpracování osobních údajů na území Polské republiky (data jsou ukládána na serverech ve Francii), tudíž mimo územní působnost Úřadu. Z tohoto důvodu tak Úřad nemůže uplatnit svěřené pravomoci přímým způsobem. I přesto Úřad na základě opakujících se podnětů v této věci zahájil výkon kontroly a požádal polského Generálního inspektora ochrany osobních údajů o součinnost. Dle obdrženého, posledního známého vyjádření Generálního inspektora ochrany osobních údajů k této věci, je lékař z titulu výkonu svého povolání veřejná osoba sui generis, která musí snést vyšší míru publicity ohledně výkonu svého povolání. Polský Generální inspektor ochrany osobních údajů tak zastává v této věci odlišné stanovisko, v případě internetových stránek www.znamylekar.cz, provozovaných polským subjektem shledal v provedené kontrole pouze takový rozpor s polským právním řádem, který nemá vliv na skutečnost, že osobní údaje českých lékařů jsou na zmíněných stránkách zveřejňovány. Z tohoto důvodu tak v současné době Úřad připravuje ukončení kontroly s tím, že po jejím ukončení doporučí lékařům řešit věc občanskoprávní cestou.

 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 6.3.2012 / 6.3.2012

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém