Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > GDPR (obecné nařízení) > GDPR stručně

 

Informační systémy veřejné správy - archiv dokumentů

 
 
 

29. prosince 2015

Jedná se o rozsáhlou předlohu novely; článek I má 55 bodů. Posiluje se koordinační úloha ministerstva vnitra uložením povinnosti vytvářet informační koncepci České republiky schvalované vládou, která na období 5 let stanoví cíle České republiky v oblasti informačních systémů veřejné správy a obecné principy pořizování, vytváření, správy a provozování informačních systému veřejné správy v České republice. Dále se podle předkládací zprávy „v návrhu zákona upravuje postavení a hlavní úkoly Rady pro informační společnost, jakožto poradního orgánu vlády, v jehož čele stojí ministr vnitra. Navrhovaný zákon na základě Strategie rozvoje ICT služeb veřejné správy a jejích opatření na zefektivnění ICT služeb upouští od vynětí provozních informačních systémů z režimu zákona č. 365/2000 Sb.“ Důvodová zpráva je mimořádně zdařilá, nicméně některé změny, zejména koncepční a definic, jsou nevhodné. ÚOOÚ bude proto po předkladateli požadovat některé zásadní změny.

Nelze souhlasit s paušálním vynětím některých informačních systémů z působnosti zákona, zejména co se týká ČNB; naproti tomu lze podpořit začlenění provozních systémů do jeho působnosti. Rovněž tak je nedomyšlená řídící struktura: Vláda je vrcholným orgánem výkonné moci přímo z článku 67 odst. 1 ústavy, a proto je protismyslné, aby sama sobě ukládala zákonem úkoly a aby měla zákonem určené poradní orgány. To je věcí vládní autonomie, tedy vládních usnesení. Není náhodou, že absentuje RIA, protože ministr Jiří Dienstbier předkladateli udělil výjimku, ačkoliv zde by byla plně na místě. Nedomyšlené jsou některé definice, neboť neodpovídají standardnímu pojetí doktríny. Naproti tomu je nutno uvítat, že je zrušena nevhodná legislativní zkratka „ministerstvo“. ÚOOÚ uplatnil zásadní připomínky.

sp. zn. UOOU-13567/15

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Archiv > Informace o legislativě > 2015 > Informační systémy veřejné správy

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém