Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Kontrola zpracování osobních údajů (Institut klinické a experimentální medicíny)

 
 
 
Na základě kontrolního plánu Úřadu provedl Úřad kontrolu dodržování podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb. při zpracování osobních, resp. citlivých údajů pacientů s kardiovaskulárním onemocněním při poskytování telemedicínské péče.

Úřad se zaměřil na plnění informační povinnosti správce osobních údajů vůči pacientovi ve smyslu § 11 odst. 1 a 2 zákona č. 101/2000 Sb. a na plnění povinností týkajících se zabezpečení osobních, resp. citlivých údajů pacienta ve smyslu § 13 uvedeného zákona (zejména technicko-organizační opatření, analýza rizik a kontrolní mechanismy, včetně logování). Úřad dále prověřil dodržování povinností správce osobních údajů dle § 5 odst. 1 (zejména rozsah zpracovávaných údajů, dobu jejich uchování, zajištění jejich přesnosti, zpracování pouze v souladu s účelem, pro který byly shromážděny), § 5 odst. 2 (právní titul pro zpracování), § 6 (smlouva o zpracování), § 12 (přístup subjektu údajů k informacím), § 20 (likvidace údajů) a § 21 (přístup k údajům, právo na vysvětlení a nápravu) zákona č. 101/2000 Sb.

Úřad v souvislosti s předmětným zpracováním osobních údajů nezjistil porušení zákona č. 101/2000 Sb.

Kontrolu řídila inspektorka PaeDr. Jana Rybínová.
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Dozorová a rozhodovací činnost > Ukončené kontroly > Kontroly za rok 2018 > Kontrolní činnost podle zákona o ochraně osobních údajů - 1. pololetí > Kontrola zpracování osobních údajů (Institut klinické a experimentální medicíny)

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém