Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > GDPR (obecné nařízení) > Pokyny Sboru

 

Internet

 
 
 

Výběr ze zahraničních médií

1. 4. 2009 PNB – Law Supplement, PNB Company Ltd.

EU chrání soukromí na internetu

Evropská unie má v úmyslu posílit kontrolu ochrany osobních údajů na internetu. Kompetentní orgány EU projednají s obchodními a reklamními společnostmi, jaké informace o lidech komerční weby shromažďují a využívají. Poté pravděpodobně přistoupí k vytvoření kontrolní strategie k dohledu nad internetovými reklamními společnostmi, internetovými poskytovateli služeb a komerčními weby. Orgány EU obzvláště znepokojuje takzvaná hloubková kontrola datových paketů – strategie používaná mnoha širokopásmovými poskytovateli internetu ke sledování online aktivit svých klientů a k určení vzorců jejich chování. Časté jsou také případy, kdy zákazníci komerčních webů musí při přístupu souhlasit se smluvními podmínkami, které porušují jejich soukromí. Mnoho komerčních webů, včetně AOL (America Online, poskytovatel internetových služeb) a Yahoo, používá personalizované reklamní strategie, zatímco Google nedávno začal realizovat takzvanou behaviorální cílenou reklamu. Podle Tima Bernese, vynálezce světové www sítě, se dá hloubková analýza paketů srovnat se špehováním.


15.08.2008 INKO Company – Vibilia News Digest (došlo 18.08.2008)

Srbsko: Ombudsman varuje před možným zneužitím dohledu tajných služeb nad internetovými komunikacemi

Ombudsman provincie Vojvodina kritizoval technický manuál kontroly internetové komunikace, který byl vytvořen srbským telekomunikačním úřadem (RATEL). Podle ombudsmana manuál předpokládá využívání informací o uživatelích internetu srbskými tajnými službami. Ve stavu, kdy Srbsku chybí regulace ochrany osobních údajů, neexistují žádné mechanismy, které by mohly zabránit zneužívání osobních údajů z internetových komunikací.


09.08.2008 Economic Times (došlo 11.08.2008)

Indie: Frost - Sullivan očekává zhoršení situace v oblasti bezpečnosti osobních údajů na internetu

Kaustubh Dhavse, zástupce ředitele pro informační a komunikační technologie mezinárodně uznávané marketingové a poradenské firmy Frost - Sullivan se vyjádřil pesimisticky k budoucímu vývoji bezpečnosti internetu. Současná technologie Web 2.0 sice podle něj umožňuje zvýšenou uživatelskou interaktivitu, cenou za to je však nižší odolnost proti hackerským a virovým útokům než u staršího Webu 1.0. S rozšířením internetového bankovnictví a rostoucím sektorem internetového obchodu roste počet internetových krádeží, přičemž dosud neexistují ani pravidla, jakým způsobem ověřit odolnost obchodních portálů vůči hackerským útokům. Provozovatelé online sociálních sítí sice mohou přijmout opatření k zamezení úniků osobních dat, zároveň by tím však omezili možnost kontaktu s novými lidmi, který je jedním z hlavních lákadel těchto portálů. S dalším zlepšením informační infrastruktury budou větší i možnosti pro krádeže osobních údajů na webu. „Vláda i jiné organizace by měly přidat v hledání adekvátních řešení.“


07.08.2008 HK Internet Co. - The Korea Times (došlo 07.08.2008)

Jižní Korea: V reakci na úniky dat plánuje vláda povinné šifrování osobních údajů a další opatření

Park Dae-hee z vládnoucí Velké národní strany zveřejnil informace o tom, že úředníci veřejných společností neautorizovaně vyhledávají v databázích těchto společností a poskytují osobní údaje občanů. Podle jeho prohlášení za posledních sedm let úředníci Státní zdravotní pojišťovny zjišťovali nezákonně o více než 12 tisících občanech takové údaje jako bydliště, roční příjem a zdravotní stav. Podobně bezuzdně se chovali rovněž úředníci Státní penzijní služby. Z webové stránky Školského úřadu provincie Jeollabukdo unikly v posledním půlroce osobní údaje 40 tisíc učitelů včetně jejich čísel sociálního pojištění a pracovního zařazení. Na internetu se objevily zcela volně dostupné osobní údaje 1300 zákazníků třetího největšího korejského mobilního operátora LG Telecom. Ukazuje se tak, že ani vláda, ani internetové firmy nevěnují patřičnou pozornost zabezpečení osobních údajů. Podle nedávné zprávy Korejské agentury pro informační bezpečnost je 54% ze 700 internetových stránek veřejných společností a úřadů naprosto nedostatečně chráněno proti únikům dat. Samotná agentura zdokumentovala 6490 případů, kdy citlivé osobní údaje včetně finančních transakcí a zdravotní dokumentace volně cirkulovaly na webových stránkách.

Vláda reagovala prohlášením, že zpřísní pravidla pro provozování internetových stránek veřejných společností a investuje 700 miliónů dolarů do instalace anti-hackerských nástrojů. Nový zákon zavede pro veřejné i privátní společnosti povinné šifrování klientských informací, jako jsou čísla bankovních účtů, čísla sociálního pojištění a přístupová hesla. Dále má být zákonem zavedena povinnost oznámení úniku dat okamžitě po jeho zjištění. Na státním zastupitelství je vytvořen zvláštní tým specializovaný na zjišťování a vyšetřování úniků informací.


27.06.2008 Zaman English (došlo 27.06.2008)

Turecko: Internetový zločin může mít i zcela prostou podobu nedodání zaplaceného zboží

S nárůstem internetového obchodování roste také počet internetových obchodů, které okradou zákazníka zcela jednoduše a nesofistikovaně prostě tím, že si za objednané zboží nechají zaplatit a nedodají je nebo dodají jen částečně. Tisíce zákazníků tak okradl internetový obchod altivi.com, jehož administrátor a tři další pracovníci jsou nyní ve vazbě, stovky podvedených zákazníků má na svědomí shobbo.com. Ačkoliv pachatelé pravděpodobně budou odsouzeni, podvedení zákazníci uvidí své peníze za dlouhou dobu, a ani to není jisté. Jedinou obranou je nakupování na webových stránkách s dobrou pověstí, případně ohlášení podvodného jednání policii a zákonem zřízené Radě zákazníků.


20.06.2008 Nine O’clock (došlo 20.06.2008)

Rumunsko-Itálie: Rumunské úřady se snaží osvobodit nadějného matematika z italského vězení

Rumunské úřady se snaží prostřednictvím rumunského konzula v Miláně dosáhnout propuštění 22letého Bogdana Gabriela Ionescu, vítěze balkánské matematické olympiády, který byl v Itálii odsouzen ke třem letům a jednomu měsíci vězení za účast na phishingovém útoku. Bogdan byl loni zadržen v Craiově a vydán italským úřadům s ostatními členy gangu, který rozeslal desítky tisíc podvodných e-mailů držitelům účtů u Italské pošty a na základě získaných osobních údajů stáhl z účtů asi 200.000 Euro.


20.06.2008 EU - Midday Express (došlo 23.06.2008)

EU: Ochrana soukromí na internetu jednou z priorit evropské spotřebitelské politiky

Evropská komisařka pro spotřebitele Meglena Kunevová dnes představila v Londýně pět prioritních úkolů spotřebitelské politiky v digitálním věku. Jedním z nich je úkol vypracovat konzistentní přístup Evropské komise k ochraně soukromí na internetu, zvláště ke sbírání údajů o navštívených internetových stránkách a vytváření individuálních spotřebitelských profilů. Stěžejním pojmem a zákonným požadavkem, na který se chce zaměřit, je přitom explicitní a informovaný souhlas zákazníka se zpracováním jeho osobních údajů. Kolik lidí ví, že kliknutím na tlačítko „rozšířené služby“ dává souhlas k ukládání údajů o svých aktivitách na internetu a k jejich komerčnímu využití, ptá se komisařka Kunevová.

Dalšími oblastmi jsou boj proti nekalým marketingovým praktikám na internetu, sjednocení a zjednodušení zákaznického smluvního práva, zrušení restrikcí internetového obchodu zavedených z iniciativy dodavatelů a zrušení tlaku na spotřebitele, aby nakupovali pouze v rámci své země.


19.06.2008 Vietnam Trade News (došlo 20.06.2008)

Vietnam: Vietnamské Centrum rozvoje internetového obchodu členem Asia-Pacific Trustmark Alliance

Vietnamská organizace E-commerce Development Centre (EcomViet) se stala devátým členem regionální asijsko-pacifické asociace organizací usilujících o rozvoj a zachování důvěryhodnosti internetového obchodu (Asia-Pacific Trustmark Alliance, ATA). Vietnam má tak v této organizaci zastoupení vedle Japonska, Jižní Koreji, Malajsie, Tchajwanu, Mexika a Spojených států amerických.

http://www.ataportal.net/introduction.html


19.06.2008 The Korea Times (došlo 19.06.2008)

Jižní Korea: Internetový obchod nutí zákazníky k rezignaci na svá základní práva

Willemien Bax, náměstkyně generálního ředitele Kanceláře evropských spotřebitelských organizací (Bureau Européen des Unions de Consommateurs, BEUC), řekla na soulském setkání ministrů členských zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) věnovaném internetovému obchodu, že internetové obchodní společnosti často nutí zákazníky k souhlasu s dalekosáhlým zpracováním jejich osobních údajů buď nuceným odkliknutím při objednávání zboží na internetových stránkách nebo dokonce podpisem smlouvy při výdeji již zaplaceného zboží. Označila takové praktiky za globální ohrožení lidských práv. Asijské země jsou přitom podle ní ohroženy těmito praktikami více než Evropa, protože zde není takové množství a tradice organizací hajících zájmy spotřebitelů.


17.06.2008 Asia Pulse (došlo 17.06.2008)

Jižní Korea: Poradce OECD vyzývá k uvedení platných zásad ochrany soukromí do praxe

Zásady ochrany soukromí nejsou dostatečně prosazovány, dokonce ani nejsou plně implementovány do právních systémů zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Konstatoval to v Soulu v předvečer setkání ministrů členských zemí OECD věnovaném internetovému obchodu poradce OECD Roland Schneider, který vyzval k široké aplikaci zásad ochrany osobních údajů ve všech zemích OECD. Na druhé straně naléhal na OECD, aby důsledně bránila svobodu vyjadřování a postavila se proti filtrování, cenzuře a kriminalizování obsahu internetových stránek.


17.06.2008 Intellasia News (došlo 18.06.2008)

Vietnam: Ministerstvo bude udělovat „značku kvality“ webovým stránkám

Vietnamské ministerstvo průmyslu a obchodu bude prostřednictvím Rozvojového centra internetového obchodu (E-Commerce Development Centre, EcomViet) udělovat „značku kvality“ TrustVN webovým stránkám, které splňují standardy informační bezpečnosti. Tuto značku mohou získat stránky internetových obchodů, diskusní stránky a vůbec všechny stránky, které sbírají osobní údaje svých návštěvníků. Požadované standardy jsou založené na pravidlech regulace ochrany osobních údajů v internetovém obchodu, které vydala Asijsko-pacifická rada pro hospodářskou spolupráci (APEC).


04.06.2008 Polish News Bulletin – Law Supplement (došlo 04.06.2008)

Polsko: Ministerstvo vnitra připravilo novelu zákona o elektronických službách, podle které budou zahraniční firmy v případě zasílání nevyžádaných e-mailů podřízeny polským anti-spamovým předpisům, i když jinak podléhají svým národním legislativám.


20.05.2008 t-online.de

USA/Rumunsko: Mezinárodní phishingový gang byl rozprášen

Mark Filip, zastupující amerického nejvyššího státního zástupce, oznámil v Bukurešti, že rumunské a americké úřady odhalily mezinárodní skupinu phishingových podvodníků. Devět Američanů již bylo vzato do vazby. Na podnět amerického státního zastupitelství provedly rumunské úřady domovní prohlídky v sedmi bytech rumunských kompliců v Bukurešti, Craiově, Caracalu a Buzau. Celkem se mělo kriminální činnosti účastnit 38 osob. Rumunští členové gangu rozesílali phishingové e-maily, které vyprovokovaly podvedené zákazníky, aby na podstrčených falešných bankovních webstránkách sdělili svá osobní data a informace o svých kreditních kartách nebo čísla sociálního pojištění. Na základě takto získaných údajů vyráběli američtí členové gangu falešné platební karty a z účtů několika tisíc zákazníků ukradli několik miliónů dolarů.


25.04.2008 Business World, s. 51

Svět: Kolektivní profily uživatelů internetu budou šetrnější k soukromí

Behavioral Targeting čili sledování chování návštěvníka internetových stránek, kam kliká myší, za účelem odhadu jeho budoucích potřeb a přesného zaměření cílené reklamy, není příliš efektivní a vytvářením osobních profilů uživatele ohrožuje významně jeho soukromí. Nový způsob odhadu chování uživatelů internetu bude založen na prostém sociologickém principu, že činíme rozhodnutí založená na tom, co udělali ostatní obdobně smýšlející lidé stejného věku. Místo osobních profilů tak budou správci vyhledávačů vytvářet kolektivní profily, které by měly být k soukromí uživatelů mnohem šetrnější.


18.03.2008 Asian Age

Velká Británie: Zakladatel internetu vystoupil proti marketingovému zneužívání údajů o navštívených stránkách

Zakladatel internetu Tim Berners-Lee prohlásil při návštěvě Británie, že si nepřeje, aby jeho internetový provider zaznamenával údaje o tom, jaké stránky navštěvuje. „Jsou to mé údaje, a jestliže je chce někdo použít, musí se mnou jednat a já s tím musím souhlasit.“ Komentoval tak plány největších britských providerů k využití sledování navštívených stránek pro vytváření a zasílání osobně cílené reklamy. V této souvislosti varoval mládež před vkládáním osobních údajů na internet, zvláště do virtuálních sociálních sítí.


11.03.2008 Economic Daily

Rumunsko: Zatýkání stovek internetových zlodějů v Rumunsku jen kapkou v moři

Společnost, provozující největší celosvětovou internetovou aukci eBay, zveřejnila informaci, že většina phishingových útoků na uživatele aukce eBay je vedena vedle Ruska a Číny především z Rumunska. Mark Lee, správce zabezpečení britské větve eBay, si stěžuje, že v Rumunsku existují dobře organizované skupiny lidí, pro něž je phishing hlavním zdrojem příjmů. V roce 2007 eBay zveřejnil v Rumunsku detaily v kampani s cílem omezit internetové krádeže z Rumunska. Rumunské úřady zatkly několik stovek internetových zlodějů z Bukurešti, většina útoků je však prováděna z menších rumunských měst. Až důslednými radami uživatelům, jak zajistit své osobní údaje, se eBay podařilo omezit počet útoků.

 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém