Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Jak mohu postupovat v případě šíření hanlivých a dehonestujících informací na sociálních sítích, v internetových diskuzích apod. o mé osobě?

 

 
 

Pokud dochází k šíření nepravdivých, hanlivých nebo dehonestujících informací fyzickou osobou na sociálních sítích (Facebooku apod.), diskuzích tamtéž o jiné fyzické osobě, včetně zveřejnění jejich osobních fotografií, či úryvků ze soukromé korespondence, jde primárně o problematiku týkající se ochrany osobnosti.

Jestliže tedy někdo poruší povinnost respektovat některé přirozené právo osobnosti člověka a způsobí tím následek člověku, jehož osobnost byla dotčena, má takto poškozená fyzická osoba právo podle § 82 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, domáhat se toho, aby bylo od neoprávněného zásahu upuštěno, nebo aby byl odstraněn jeho následek. Náhradou při újmě na přirozených právech člověka může být podle § 2956 odst. 1 občanského zákoníku jak náhrada způsobené škody, tak náhrada nemajetkové újmy.

Je nutné, aby poškozená osoba nejprve kontaktovala „rušitele“, aby sjednal nápravu, nebo lze kontaktovat správce (provozovatele) webových stránek, na kterých jsou lživé informace uvedeny, s požadavkem na jejich odstranění. Pokud není dosaženo shody nebo nápravy, je nutné obrátit se na soud s žalobou na ochranu osobnosti. Dále lze upozornit provozovatele předmětných internetových stránek na jeho případnou odpovědnost podle § 5 odst. 1 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.

Touto problematikou se zabývá i stanovisko Úřadu pro ochranu osobních údajů
č. 3/2013.

 

Odkazy


Hesla rejstříku této stránky

 
Zodpovídá: Mgr. Tomáš Paták
Vytvořeno / změněno: 23.7.2014 / 23.7.2014

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém