Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Jak se bránit nevyžádaným e-mailům

Informace OECD

 
 
 

Výhody, které nám internet a mobilní technologie přinášejí, jsou bezesporu velké a je jich čím dál více. Jsou tu však i stinné stránky a jednou z nich je právě "Spam". Každý, kdo používá internet, kdo využívá možností elektronické pošty nebo kdo vlastní mobilní telefon, již v určité míře, v té či oné formě, na spam narazil. Ale co to vlastně spam je, jaký je jeho původ a hlavně: jak bychom se mu měli bránit? Na tyto otázky chce stručně odpovědět tento informační leták.

Co je to spam?

Spam je obecný výraz pro nevyžádaná a nechtěná sdělení, která jsou zasílána na vaši internetovou adresu nebo (ve formě SMS) na váš mobilní telefon. Jinak řečeno, z hlediska elektronické pošty jde vlastně o nežádoucí elektronické "smetí". Spam má zpravidla podobu inzerce či obchodního sdělení reklamního charakteru, přičemž je hromadně rozesílán na obrovská množství (může jít i o miliony) elektronických adres. Sdělení, které spam obsahuje, se vás většinou snaží přesvědčit, abyste navštívili určité internetové stránky, abyste je dále procházeli a abyste si co nejdříve objednali určitý konkrétní produkt nebo službu.

Statistiky vypovídají o tom, že celosvětově je více než polovina odeslaných e-mailů spamem. Velké množství jednotlivců i organizací dnes už má se spamem řadu nepříjemných zkušeností. Kromě toho, že spam způsobuje uživatelům nemálo různých potíží, nese s sebou také navyšování jejich nákladů (např. na systémovou kapacitu počítačů) nemluvě o tom, kolik času zabere jeho následné odstraňování. Spam někdy může být i příčinou poškození vašeho počítače, a co je horší, v současnosti se stále častěji zneužívá k trestné činnosti. Spam bývá rovněž nositelem počítačových virů či jinak škodícího softwaru. Může též směřovat například k vytváření tzv. zombie-networks - počítačových sítí, jejichž články tvoří počítačové stanice zvlášť konfigurované pro nelegální a trestnou činnost.

Jednou z dalších protizákonných aktivit je tzv. phishing. Jde o druh internetového podvodu, jehož cílem je přimět adresáta, aby (neoprávněné osobě) poskytl své důvěrné informace, jako PIN kód, číslo kreditní karty apod. Obsah e-mailů tohoto typu vyvolává přesvědčivý dojem, že odesílatelem je důvěryhodná instituce (například banka či jiný peněžní ústav). Také falešná identita odesílatele dokáže vytvořit dokonalou iluzi solidnosti a spolehlivosti.

Legislativa týkající se spamu

Mnoho vlád v různých zemích se snaží proti spamu bojovat neboť řada zemí disponuje legislativou, která rozesílání spamu omezuje či potlačuje. A kde je legislativa, tam jsou i prostředky k vynutitelnosti práva. OECD poskytuje kontaktní seznam orgánů, působících v různých zemích. Jde o instituce, které jsou k vymáhání a uplatňování tohoto práva kompetentní. Těmto orgánům mohou občané podávat své stížnosti na spam, který obdrželi.

Jak se mohu vypořádat se spamem?

Opatření, která dosud učinily vlády a různé organizace a firmy jsou pouze prvním krokem na cestě k důraznějším a účinnějším způsobům, jak proti spamu bojovat.

K tomu, aby se před spamem co nejlépe ochránili, však mohou mnohé udělat i sami uživatelé.

Jak správně postupovat:

 • Vymažte, a to bez jejich otevírání, všechny podezřelé e-mailové hlavičky a/nebo e-mailové adresy, které často pocházejí od osob nebo organizací, jež neznáte.

 • Otevíráte-li soubory přiložené k elektronické poště, buďte opatrní. Mohou obsahovat viry, které se aktivují ve chvíli, kdy je takový soubor otevřen.

 • Instalujte na svém počítači kvalitní antivirový program a tzv. firewall, přičemž nezapomeňte dbát na jejich pravidelnou aktualizaci. Nedostatečně chráněný počítač může být prostřednictvím internetu někým zneužit k tomu, aby se sám stal rozesílatelem dalších spamů, aniž byste vy sami měli sebemenší tušení, že k něčemu takovému dochází. Ve vaší prodejně s výpočetní technikou jsou tyto programy běžně k dostání. Můžete je rovněž získat od vašeho poskytovatele internetového připojení.

 • Neváhejte ani s instalací některého z antispamových filtrů, které jsou rovněž k dostání v příslušných obchodech. Filtraci spamů si můžete zařídit i prostřednictvím vašeho poskytovatele internetového připojení.

 • Zřiďte si současně několik různých elektronických adres, přičemž vaši hlavní adresu poskytněte pouze těm osobám a organizacím, které znáte a k nimž máte naprostou důvěru.

 • Je-li po vás požadována nějaká důvěrná informace v e-mailu, který podle všeho pochází od vaší banky nebo od jiného peněžního ústavu (například číslo vašeho bankovního účtu nebo přihlašovací kód), ověřte si telefonicky, zda takový požadavek skutečně pochází od uvedené instituce: tento typ žádostí je totiž velmi neobvyklý.

 • Odesíláte-li svou elektronickou poštou na více e-mailových adres najednou, využívejte funkce slepých kopií - ostatní použité adresy se pak příjemcům nezobrazují.

 • Příjem spamu můžete ohlásit úřadu, který má kompetence se touto věcí zabývat a disponuje právem takovou činnost penalizovat.

 • Chcete-li mít jistotu, že obsah vašich e-mailů by měl znát pouze a jenom jejich adresát, kódujte své důležité e-maily pomocí šifrovacích programových prostředků. Je to obdoba zapečetění dopisu odeslaného klasickou poštou.

Čeho bychom se měli vyvarovat:

 • Nenakupujte! Neodpovídejte! Na spam nereagujte. Neobjednávejte a nekupujte produkty ani služby nabízené touto cestou a nereagujte ani na přihlašovací / odhlašovací (suscribe / unsuscribe) zaškrtávací políčka zobrazená ve spamových e-mailech nebo na odkazovaných webových stránkách. Nákupy, které vycházejí ze spamových nabídek leda podpoří a posílí nekalý spamový byznys. "Odhlášení" (tedy odmítnutí nabídky) slouží v tomto případě pouze k tomu, aby se spamer ujistil, že odeslal svůj e-mail na platnou elektronickou adresu. Takovou adresu pak může zahrnout do své databáze.

 • Nereagujte ani na falešná oznámení o virové nákaze (tzv. hoax). Taková oznámení vás chtějí donutit, abyste učinili opatření proti údajným virům. Ve skutečnosti však o žádnou hrozbu počítačového viru nejde. Naopak samotné otevření této zprávy může váš počítač poškodit. V této souvislosti vás podobné zprávy často vyzývají, abyste je posílali dále, co největšímu počtu lidí. Hoax se tak šíří cestou řetězové reakce a může ohrozit i počítače dalších adresátů.

 • Buďte opatrní, poskytujete-li někomu prostřednictvím elektronické pošty či internetu důvěrné informace o vaší osobě (číslo bankovního účtu, PIN kód, přihlašovací heslo apod. Raději si dobře rozmyslete, zda je poskytnutí těchto údajů nezbytné a zda osoba nebo organizace, která po vás takové údaje požaduje, je skutečně tím, za koho se vydává.

 • Buďte ostražití i v situaci, kdy dáváte k dispozici vaše kontaktní informace (např. e-mailovou adresu, telefonní číslo, číslo faxu apod.). Dobře si zvažte, komu takové informace dáváte a kdo k nim pak může mít přístup.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Obchodní sdělení > Jak se bránit nevyžádaným e-mailům

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém