Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Jaká jsou oprávnění Policie České republiky k vyžadování údajů?

 

 
 

Podle § 18 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, je policista v rozsahu potřebném pro splnění konkrétního úkolu policie oprávněn požadovat od ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a dalších orgánů veřejné správy, jakož i od právnických a fyzických osob věcnou a osobní pomoc, zejména potřebné podklady a informace včetně osobních údajů.

Podle ustanovení § 66 zákona o Policii České republiky může policie žádat od správce evidence nebo zpracovatele poskytnutí informací z evidence provozované na základě jiného právního předpisu, a to bezplatně, nestanoví-li jiný právní předpis jinak. Správce evidence nebo zpracovatel jsou povinni bez zbytečného odkladu žádosti vyhovět, nestanoví-li zvláštní právní předpis pro poskytnutí informací policii jiný režim.

Žádosti o předávání osobních údajů Policii České republiky by v žádném případě neměly být vyřizovány na základě neověřeného telefonického dotazu. Vždy by měly být policii podávány pouze v písemné formě a měly by být správcem nebo zpracovatelem uchovávány včetně žádosti o jejich poskytnutí. V případě osobního jednání s policistou je nezbytné, aby správce nebo zpracovatel obdržel kopii předávacího protokolu obsahujícího alespoň popis údajů, které byly předány, a identifikaci daného policisty. Jen při splnění těchto podmínek může správce či zpracovatel dostát zákonnému požadavku, jehož obsahem je prokázat, kdy, komu a za jakým účelem předal osobní údaje zpracovávané v příslušné evidenci.

 

Odkazy


Hesla rejstříku této stránky

 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 23.7.2014 / 23.7.2014

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém