Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Poradna > Mám dotaz. Jak postupovat?

 

Jaká práva lze vůči správci nejčastěji aktivně využít?

 
 
 

GDPR obsahuje širokou paletu práv subjektu údajů, která může subjekt údajů v konkrétních případech využít.

Právo na přístup k osobním údajům

Základním aktivním právem je právo na přístup k osobním údajům, upravené v čl. 15 GDPR. K tomuto právu se Úřad vyjádřil zde.

Toto právo je vhodné uplatnit v případech, kdy chcete zjistit, zdali správce o Vás zpracovává osobní údaje a chce získat i informace o takovém zpracování.

Právo na opravu nepřesných osobních údajů

Subjekt údajů dále může správce požádat o opravu nepřesných osobních údajů (typicky např. v kontaktních údajích, změně příjmení atd.). Nejvhodnější je požádat o opravu nepřesných osobních údajů písemně.

Právo na námitku

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě právních důvodů plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, či jako nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany, může subjekt údajů proti takovému zpracování vznést námitku. Správce se následně musí vznesenou námitkou adekvátně zabývat a dané zpracování posoudit. Neznamená to však, že po vznesení námitky musí zpracování ukončit. Zpracování ukončí pouze tehdy, pokud řádně dané zpracování neodůvodní, v opačném případě sdělí subjektu údajů důvody pro zpracování.

Pokud subjekt údajů podá námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, je vždy správce povinen takové námitce vyhovět.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Poradna > Mám dotaz. Jak postupovat? > Jaká práva lze vůči správci nejčastěji aktivně využít?

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém