Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Jaký režim platí pro zveřejňování rodného čísla ve veřejných rejstřících?

 

 
 

S účinností nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) došlo ke zrušení mimo jiné i zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, který obsahoval i právní úpravu obchodního rejstříku. Nově jsou obchodní rejstřík a další veřejné rejstříky upraveny zákonem č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Dle tohoto zákona se veřejnými rejstříky právnických a fyzických osob rozumí spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností.

Dle ustanovení § 25 odst. 1 písm. e) zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob se u fyzické osoby zapíše, bez ohledu na důvod zápisu, datum narození, rodné číslo, bylo-li jí přiděleno, a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu. Dle ustanovení § 6 zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, zapisuje-li se rodné číslo do veřejného rejstříku, neuvádí se v opisu z veřejného rejstříku ani se neuveřejňuje. Je-li rodné číslo uvedeno v listinách zakládaných do sbírky listin, uveřejňují se tyto listiny postupem podle tohoto zákona, včetně rodného čísla.

 

Odkazy


Hesla rejstříku této stránky

 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 23.7.2014 / 23.7.2014

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém