Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Je možné využívat adresy z telefonního seznamu pro rozesílání dopisů s výzvou k zasílání finančních příspěvků?

 

 
 

Jestliže jsou údaje o jménu a adrese fyzické osoby získány z telefonního seznamu nebo jiného zpracování osobních údajů, které je veřejně přístupné na základě zvláštního právního předpisu, jde o údaje oprávněně zveřejněné, které lze podle § 5 odst. 2 písm. d) zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, zpracovávat bez souhlasu subjektu údajů. Pokud jsou uvedené osobní údaje získány z veřejného seznamu za účelem nabízení obchodu nebo služeb subjektu údajů, řídí se jejich používání pro tento účel ustanoveními § 5 odst. 5 – 10 zákona o ochraně osobních údajů. Tato ustanovení umožňují i vyjádření písemného nesouhlasu se zpracováním adresních údajů pro tento účel.

Pokud se však nejedná o nabízení obchodu nebo služeb, ale o žádost o finanční příspěvek, je nutno vycházet pouze z druhé věty § 5 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně osobních údajů, která pro zpracování oprávněně zveřejněných údajů bez souhlasu subjektu údajů stanoví, že tím není dotčeno právo na ochranu soukromého a osobního života subjektu údajů. Bude-li některá z takto oslovených osob používání jména a adresy za účelem výzvy k zaslání příspěvku pociťovat jako obtěžující pro její soukromý život, má možnost postupovat podle ustanovení § 21 odst. 1 zákona o ochraně osobních údajů, které stanovuje: „Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může

a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení,

b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.“

Podle výše citovaného ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů mohou oslovené osoby písemně požadovat, aby jim tyto žádosti nebyly dále zasílány a jejich údaje nebyly pro tento účel používány. Pokud by jejich žádostem ze strany zasílatele nebylo vyhověno, pak se mohou obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů, který by posoudil, zda je praktikovaným způsobem zpracování osobních údajů v konkrétním případě dotčeno právo na ochranu soukromého a osobního života subjektu údajů.

V případě, že je účastník nebo uživatel uveden v telefonním seznamu vedeného dle zvláštního zákona, kterým je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, může tato osoba vyslovit nesouhlas s jejím kontaktováním za účelem marketingu. Neuvedení ve veřejném seznamu účastníků, ověřování, opravení a odstranění osobních údajů ze seznamu a uvedení údaje, že si účastník nebo uživatel nepřeje být kontaktován za účelem marketingu, je bezplatné.

 

Odkazy


Hesla rejstříku této stránky

 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 23.7.2014 / 23.7.2014

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém