Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Je rodné číslo v ČR citlivým údajem podle § 4 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů?

 

 
 

Výčet osobních údajů, které jsou dle § 4 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, považovány za citlivé údaje, je taxativní, tj. jde o uzavřenou skupinu údajů. Vzhledem k tomu, že rodné číslo není v tomto výčtu uvedeno, nelze jej považovat za citlivý údaj. Je však nepochybně osobním údajem ve smyslu podle § 4 písm. a) zákona o ochraně osobních údajů, a ačkoli nejde o citlivý údaj, o jeho důležitosti a zvláštním charakteru svědčí, že úprava jeho využití je upravena v zákoně č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů.

Za citlivý údaj je považován údaj vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj subjektu údajů; citlivým údajem je také biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů. Těmto údajům je přiznán zvýšený důraz na jejich ochranu při jejich zpracování dle zákona o ochraně osobních údajů.

 

Odkazy


Hesla rejstříku této stránky

 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 23.7.2014 / 23.7.2014

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém