Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Jednání u Soudního dvora EU

 

 
 
3. dubna 2014

Dne 20. března se zástupci ÚOOÚ zúčastnili jednání u Soudního dvora EU ve věci řízení o předběžné otázce C-212/13 Ryneš ve věci týkající se ochrany osobních údajů při provozování kamerových systémů.

Předběžnou otázku položil Soudnímu dvoru EU dne 20. března 2013 Nejvyšší správní soud usnesením čj. 1 As 113/2012 - 59 takto: „Lze provozování kamerového systému umístěného na rodinném domě za účelem ochrany majetku, zdraví a života majitelů domu podřadit pod zpracování osobních údajů „prováděné fyzickou osobou pro výkon výlučně osobních či domácích činností“ ve smyslu čl. 3 odst. 2 směrnice 95/46/ES (Úř. věst. L 281, s. 31; Zvl. vydání 13/015, s. 355), třebaže takovýto systém zabírá též veřejné prostranství?“

ÚOOÚ jako účastník řízení na jednání sdělil zkušenosti vyplývající z dozorové kompetence v oblasti kamerových systémů a vyjádřil se tak mj. ke způsobu řádné instalace a provozování těchto systémů. Spolu s tím reagoval na vyjádření zmocněnců těch zúčastněných členských států (vč. ČR), které navrhovaly odpovědět na výše položenou otázku kladně. Zástupce ÚOOÚ se dále vyjádřil k otázkám předložených Soudním dvorem EU, zejm. ke vztahu subjektivního úmyslu osoby zpracovávající osobní údaje k osobní či domácí povaze činností a jejich právnímu vztahu k následnému použití (zpracování údajů pro jiný účel - předání orgánům činným v trestním řízení).

Lze předpokládat, že Soudní dvůr EU rozhodne o předběžné otázce v druhé polovině t. r.

 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 3.4.2014 / 3.4.2014

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém