Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

GDPR telefonní linka

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Jízdenky jsou stále za rodná čísla

Mladá fronta DNES, 5. 9. 2001, Severní Čechy, str. 4
Jakub Pokorný, Felix Chudoba, ČRo Ústí nad Labem

 
 
 

Dopravní podnik Ústí nad Labem nenašel společnou řeč s Úřadem na ochranu osobních údajů.

Dopravní podnik v Ústí nad Labem požaduje od žadatelů o časové jízdenky souhlas s nakládáním s jejich osobními údaji. Všichni držitelé časových jízdenek, kteří si pořídili průkazku v době před platností zákona na ochranu osobních údajů, musejí vyplnit dotazník a teprve pak dostanou časové kupony. Dopravní podnik dělá opatření v počítačové databázi, aby mohl z programu důvěrné údaje vypustit. Pak budou vystavovány nové legitimace, které už důvěrné údaje nebudou obsahovat. S tím ale nesouhlasí Úřad na ochranu osobních údajů a zahájil v dopravním podniku kontrolu. Podle něj je trvání na osobních údajích v rozporu se zákonem a dopravní podnik neuvedl pádný důvod, proč by měl vést databázi držitelů časových jízdenek, navíc s rodnými čísly.

* V jaké fázi je tedy tento spor?

Hrudka: Podle mě jde o nedorozumění. Pořádali jsme seminář v rámci Sdružení dopravních podniků ve Šťáhlavicích u Plzně, kde byli přítomni lidé z Úřadu pro ochranu osobních údajů. Tam jsme se s výkladem zákona o ochraně osobních údajů setkali poprvé. Prvně jsme tam slyšeli také názor, že by na jízdních dokladech nemělo být uvedeno rodné číslo. Podali jsme žádost o registraci se zpracováním osobních údajů a tu jsme odeslali. Úřad nás následně žádal o doplnění některých údajů ve formuláři. V zákonné lhůtě jsme je doplnili a dvanáctého února jsme s představiteli úřadu vedli osobní jednání. Na něm nám dal úřad na vědomí, že v otázce rodných čísel teprve zaujme stanovisko.

Nejedlý: Ten problém je v něčem jiném. Zákon umožňuje shromažďovat osobní údaje jen nezbytně nutné k naplnění účelu. A to se právě týká dopravních podniků, ale nejen jich. Rodné číslo vypovídá o člověku mnohem víc, než podle názoru úřadu potřebují vědět dopravní podniky, které vydávají časové jízden ky. Je to nadbytečný identifikátor. To se týká i skrytých databází.

* Když si nyní půjdu koupit časovou jízdenku, dostanu příslušný kupon, aniž uvedu rodné číslo?

Zdvořáček: V současné době jízdenku dostanete jen po uvedení rodného čísla. Od prvního července letošního roku už však není uvedeno přímo na jízdence, ale pouze uloženo v databázi. Dopravní podnik pracuje na úpravě softwaru, abychom už rodné číslo nepotřebovali. To jsme také oznámili i Úřadu na ochranu osobních údajů.

* K čemu ale Dopravní podnik moje rodné číslo dnes potřebuje?

Zdvořáček: Říkám znovu, že software, ve kterém rodné číslo figuruje, používáme už od roku 1994 a nyní ho měníme, protože jsme přistoupili na námitky Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Valášek: Přestože současný zákon platí poměrně krátce, tak právní úprava o ochraně údajů v informačních systémech už je tu od roku 1992. I když nový zákon přinesl určité změny, tak základní premisy už platí skoro deset let. Podle mého názoru to není tak, že byste měli čas na úpravy pouze od doby účinnosti nového zákona, tedy od letoška. Nicméně, i kdyby tomu tak bylo, tak aniž bych znal váš software, napadá mě jedno řešení, jaké můžete aplikovat bez jakýchkoli finančních nákladů. Prostě můžete jako identifikátor cestujícího použít jakékoli jiné číslo, které má stejné syntaktické vlasnosti jako rodné číslo, což je celá jedna kontrolní číslice. Tento problém jste mohli vyřešit snadno a i změna softwaru je podle mě snadná záležitost a odbyde se to za týdny, nikoli za měsíce.

* Co je tedy tak složitého na změně softwaru v dopravním podniku? Proč to tak dlouho trvá?

Hrudka: Nemohu vám zasvěceně odpovědět, protože nejsem odborník na počítačové programy. Nicméně datum, odkdy už rodná čísla v databázi nebudou, bylo stanoveno na prvního října. Kdybychom se už v únoru od Úřadu osobních údajů dozvěděli jasné stanovisko, tak jsme to udělali dříve. V květnu jsem několikrát na úřad volal a ptal se, zda dostaneme vyjádření k registraci nebo ne, abych mohl upravit podmínky pro výdej časových jízdenek. Dodneška jsme informaci, zda jsme nebo nejsme zaregistrováni, nedostali.

* Jaké hrozí riziko, když firma uchovává zbytečně mnoho osobních údajů občana - tedy konkrétně rodné číslo?

Nejedlý: Porušuje právní řád státu. Takové riziko by vůbec nikdo neměl podstupovat. Je dobře, že dopravní podnik celou záležitost řeší, i když už to mohl dělat dříve. Na druhou stranu, zákon o ochraně osobních údajů má určité přechodné období, aby se s ním dotčené subjekty mohly z technického hlediska vyrovnat. Neznalost zákona neomlouvá.

Valášek: Rodné číslo je bohužel v tomto státě nejen ve styku s úřady, ale i s komerčními organizacemi, jako jsou třeba mobilní operátoři. Nejmarkantnější a nejznámější případ zneužití je ten, že člověk mající přístup k rodnému číslu někoho cizího může zablokovat jeho bankovní účet a platební kartu. Tím člověku znepříjemníte život a ještě musí zaplatit poplatky za odblokování. Základní pravidlo bezpečnosti každého informačního systému je minimum informací, které jsou uvedeny a ke kterým má každý přístup.

* Jak je informační systém ústeckého Dopravního podniku zabezpečen zvenčí a kdo z vašich pracovníků uvnitř má k datům přístup?

Hrudka: Každý zaměstnanec má zpracován dodatek k pracovní smlouvě, který ho zavazuje k mlčenlivosti o osobních údajích, se kterými pracuje. Dále má každý své heslo, pod kterým vstupuje do programu, a všechny operace zaznamenává pomocná databáze. Náš systém jinak vůbec není veřejně přístupný. Znát některá osobní data lidí ale potřebujeme, i když odstraníme rodné číslo. Mezi naše služby patří třeba zpětné vykupování časové jízdenky, když se cestující přestěhuje nebo zemře. Dále zhotovujeme částečné náhrady odcizené či ztracené roční nebo stoosmdesátidenní časové jízdenky a podobně.

Valášek: Jen bych dodal, že nikdo neobviňuje dopravní podnik z toho, že se vyhýbá registraci správce osobních údajů, ale jde mi o to, že podle mě shromažďuje nadbytek osobních údajů. V České republice je hodně rozšířený nešvar, že když si chcete koupit, obrazně řečeno, rohlík, tak musíte vyplnit dotazník, ve kterém uvedete sexuální orientaci, krevní skupinu a jméno matky za svobodna. Když to přeženu - k čemu potřebuje dopravní podnik jakékoli osobní údaje? Při troše dobré vůle byste se měli spokojit se jménem a kontaktní adresou.

Zdvořáček: Ano, chceme jít tímto směrem a zredukovat potřebné údaje, ale z dnešního pořadu mám dojem, jako by osobní data byla problémem jen Ústí nad Labem. Přitom s podobnými daty pracuje více dopravních podniků. Některé dopravní podniky už registraci získaly a to i s osobními údaji na jízdenkách.

* Jak je to možné?

Nejedlý: Z oznámení, které dostaneme, ne vždy podrobně poznáme, jak se ve firmě s osobními údaji manipuluje. Registrace má evidenční charakter a tam, kde zjistíme indicie vedoucí k nedodržení zákona, tam přerušujeme řízení. Pokud má pan kolega podezření, že i jiné dopravní podniky pochybily, ať mi o tom napíše. Registrace se může i zrušit. Více dopravních podniků se snažíme přimět, aby neporušovaly právní řád.

* Můžete jmenovat dopravní podniky, které podobně jako vy shromažďují osobní údaje a mají registraci?

Zdvořáček: Nechci je teď jmenovat, ale klidně informace o nich panu Nejedlému zašlu, jak chce.

* Týká se to některého dopravního podniku na severu Čech?

Zdvořáček: Je to třeba Chomutov.

* Nechybí mezi občany osvěta ohledně ochrany osobních údajů a kdy mám právo poslat ke všem čertům člověka, který je po mně chce?

Nejedlý: Úřad se snaží podle mě naplnit svou působnost v maximálně možné míře. Poskytuje konzultace soukromým i státním subjektům a informace na své webové stránce. Pořádáme i konzultace a semináře k ustanovením zákona. Na druhou stranu úřad teprve začíná pracovat, nabírá pracovníky a má problémy se sídlem.

Valášek: Ten stav je příšerný. Většina lidí neví, jakou cenu mají informace a bojí se ve styku s velkou organizací uplatňovat svá práva. Neoprávněné shromáždění informací škodí celé společnosti.

 
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Archiv > Ochrana osobních údajů v českých médiích (do r. 2015) > Jízdenky jsou stále za rodná čísla

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém