Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Zahraničí > Agenda TFTP

 

Jmenování a ohlášení pověřence

 
 
 
Kdo musí jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů? 

Povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů se netýká všech správců nebo zpracovatelů, ale pouze těch, kteří provádějí zpracování uvedená v čl. 37 odst. 1 obecného nařízení, pokud
  • zpracování provádí orgán veřejné moci či veřejný subjekt, s výjimkou soudů jednajících v rámci svých soudních pravomocí; 
  • hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají v operacích zpracování, které kvůli své povaze, svému rozsahu nebo svým účelům vyžadují rozsáhlé pravidelné a systematické monitorování subjektů údajů; 
  • hlavní činnosti správce nebo zpracovatele spočívají v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií údajů a osobních údajů týkajících se rozsudků v trestních věcech a trestných činů.

Jak zveřejnit kontaktní údaje na pověřence?

Správce je povinen dle článku 37 odst. 7 obecného nařízení zveřejnit kontaktní údaje na pověřence. Obecné nařízení nespecifikuje ani formu zveřejnění kontaktních údajů správcem nebo zpracovatelem. Nejvhodnější forma zveřejnění je prostřednictvím internetových stránek, případně lze takovéto zveřejnění u některých subjektů doplnit zprávou na úřední desce.

Je dána povinnost ohlásit pověřence?

Kontaktní údaje pověřence je správce nebo zpracovatel dále povinen sdělit dozorovému úřadu, tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů. Sdělení lze učinit také elektronicky: posta@uoou.cz, datová schránka: qkbaa2n s uvedením předmětu zprávy „oznámení pověřence“.

Sdělení musí obsahovat: 
  • identifikační, jmenné a adresní údaje správce nebo zpracovatele 
  • označení pověřence (jméno, příjmení)
  • kontaktní údaje na pověřence (e-mail, telefon)
Kontaktní údaje na pověřence sděluje vždy správce či zpracovatel, nikoli fyzická osoba, která bude vykonávat funkci pověřence, a to i v případě, kdy funkci pověřence zastává externě nebo pro více organizací.
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Pověřenec pro ochranu osobních údajů > Jmenování a ohlášení pověřence

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém