Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

K blahopřání jubilantům obcemi

 

 
 

24. června 2016

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) nově s účinností od 1. července 2016 v § 36a výslovně stanovuje, že obec může ocenit významné životní události svých občanů. Nezbytné osobní údaje jubilantů může obec za tímto účelem získávat z evidence obyvatel, v souladu s § 4 odst. 2 a § 5 odst. 3 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů. Podle těchto ustanovení je obec a obecní úřad uživatelem údajů o obyvatelích…; údaje, jichž je uživatelem, může obec a obecní úřad využívat, jen jsou-li nezbytné pro výkon jejich působnosti.

Nový § 36a zákona o obcích dále souvisí s § 149a tohoto zákona, podle něhož jsou orgány obce oprávněny využívat údaje z informačních systémů pro výkon působnosti podle zákona o obcích. Podle § 149a odst. 4 lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu. V případě adresného blahopřání jubilantům nebo pozvání na vítání občánků jsou těmito údaji jméno a příjmení, datum narození a adresa místa trvalého pobytu jubilantů, novorozenců a jejich zákonných zástupců.

Výše uvedenému účelu však již neodpovídá zveřejňování osobních údajů ve společenských rubrikách, v místním tisku nebo zejména na internetových stránkách, bez souhlasu dotčených osob nebo jejich zákonných zástupců.

Pokud jde o možnost gratulace v místním tisku bez souhlasu dotčených osob (či jejich zákonných zástupců), Úřad považuje za přípustné, jestliže jsou ve společenských rubrikách, např. „Blahopřejeme jubilantům naší obce“ nebo „Vítáme nové občánky naší obce“ v určitém měsíci i bez souhlasu zveřejněna pouze jména a příjmení bez jakýchkoliv dalších údajů. Pokud se obec pouze pro tuto formu ocenění významné životní události rozhodne, mělo by jít v případě blahopřání seniorům o významná životní jubilea, nikoli o každoroční zveřejňování jmen a příjmení v měsíci narození bez souhlasu jejich nositelů. K zveřejňování dalších údajů, např. věku, data narození, části obce, je však nutné, aby obec disponovala souhlasem subjektu údajů či zákonného zástupce.

Obec by vždy měla respektovat vůli občana, který si jakoukoliv veřejnou gratulaci nepřeje, a tuto skutečnost obci sdělí.

 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 24.6.2016 / 24.6.2016

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém