Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Zahraničí > Informace ze světa

 

K implementaci režimu Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

 
 
 

Zavedení nové informační povinnosti finančních institucí vyžadované daňovou správou Spojených států amerických podle Foreign Account Tax Compliance Act (dále jen „FATCA“) by zakládalo nutnost odpovídající legislativní změny. Bez ní není představitelné, že by kterákoli finanční instituce působící v České republice dokázala individuálně plnit podmínky blíže upravené v prováděcích předpisech vydávaných Internal Revenue Service a neporušit zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů).

Z dostupných podkladů (URL adresa http://www.irs.gov/pub/newsroom/reg-121647-10.pdf) vyplývá, že jednotlivé finanční instituce musí ke splnění požadavků FATCA zjišťovat, shromažďovat a individuálně vyhodnocovat o fyzických osobách velmi pravděpodobně více informací, než činí na základě aktuálně platných právních předpisů. Rozšíření lze spatřovat v povinnosti zahraničních finančních institucí zajišťovat „americké indicie klientů („U.S. indicia“) v rozsahu a postupy vyžadovanými daňovou správou USA.

Zahájit zjišťování, shromažďování a další operace s osobními údaji, tedy zpracování osobních údajů, může finanční instituce v České republice podle § 5 zákona o ochraně osobních údajů k legálním a legitimním účelům. Trvale zpracovávat osobní údaje osob s „americkými indiciemi“, popř. dalších osob, které by bylo třeba prověřovat ke zjištění nebo vyloučení „amerických indicií“ na základě souhlasu subjektu údajů, je prakticky vyloučeno. Jediným řešením je vznik právní povinnosti, zakotvené v jednom nebo několika zákonech.

Současně je třeba se zabývat možnostmi předávat osobní údaje zpracované v rámci konceptu FATCA finančními institucemi nebo daňovou správou v České republice do Spojených států amerických za podmínek § 27 zákona o ochraně osobních údajů. Úřadu není znám mezinárodní dokument, podle něhož by mohlo docházet k předávání. Spojené státy americké nejsou ani zemí, o níž by bylo k dnešnímu dni rozhodnuto a zveřejněno, že do ní lze předávat osobní údaje bez dalších podmínek uvedených v § 27 zákona o ochraně osobních údajů. Důležitý veřejný zájem vyplývající ze zvláštního zákona nebo z mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, se uplatní pouze v tom případě, pokud tak stanoví vnitrostátní právní předpisy použitelné pro správce údajů usazeného na území České republiky. Předání musí být v zájmu samotných orgánů v rámci České republiky, a ne jen jednoho či více orgánů veřejné moci v třetí zemi.

Možnost předávat osobní údaje podle ustanovení § 27 odst. 3 zákona o ochraně osobních údajů je představitelné zejména v kontextu recipročního poskytování takových informací mezi oběma státy, tj. mezi Českou republikou a Spojenými státy americkýmim, a to na základě mezinárodní smlouvy; v tomto případě by smlouva nemusela být nutně koncipována jako implementační smlouva podle konceptu FATCA, mohla by mít jiný rámec spolupráce daňových správ obou zemí a mohla by zřetelně artikulovat určitý významný finanční zájem České republiky, popř. Evropské unie, na jehož základě by bylo možné osobní údaje Internal Revenue Service předávat.

13. dubna 2012

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Zahraničí > Informace ze světa > K implementaci režimu Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém