Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Povinně zveřejňované informace > Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím > Zveřejnění obsahu informací poskytnutých letos na žádost dle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím > Archiv informací poskytnutých podle zákona č. 106/1999 Sb. > Rok 2016 > Poskytnutí informace o správním řízení Úřadu ze dne 24. března 2016

 

K předání osobních údajů zaměstnanců jinému subjektu za účelem vypracování návrhů smluv

 

 
 

Podle § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 101/2000 Sb. je správce povinen zpracovávat osobní údaje pouze v souladu s účelem, ke kterému byly shromážděny. K jinému účelu je může zpracovávat pouze v mezích ustanovení § 3 odst. 6 zákona č. 101/2000 Sb. (což v dané věci nepřipadá v úvahu) anebo s předchozím souhlasem subjektu údajů. Předání osobních údajů zaměstnanců za účelem jejich použití pro přípravu návrhů smluv konkrétních finančních produktů třetího subjektu je nepochybně jiným účelem zpracování, než ke kterému je účastník řízení jako zaměstnavatel shromáždil. K tomuto postupu mohl tedy přistoupit pouze se souhlasem svých zaměstnanců, který by splňoval náležitosti § 4 písm. n) zákona č. 101/2000 Sb. (svobodný a vědomý projev vůle) a § 5 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb. (tzv. informovaný souhlas).

(čj. SPR-0285/12)

 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 13.11.2013 / 13.11.2013

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém