Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

K porušení povinnosti mlčenlivosti zaměstnancem

 

 
 

Družstvo v souvislosti se správou domů nakládá, především za účelem správy domů a zajištění služeb spojených s užíváním bytových jednotek, s osobními údaji obyvatel těchto domů (jak nájemníků, tak vlastníků jednotek), a to buď v roli správce osobních údajů ve smyslu § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb. nebo jejich zpracovatele podle § 4 písm. k) tohoto zákona. Zaměstnanci družstva jsou tak bezpochyby vázáni povinností mlčenlivosti podle § 15 zákona č. 101/2000 Sb. ve vztahu k osobním údajům, ke kterým získají při výkonu své činnosti pro družstvo přístup.

Družstvo může v souladu s § 5 odst. 2 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb. zpracovávat (tj. i prostřednictvím svých zaměstnanců) osobní údaje nezbytné k dosažení uvedeného účelu (správy domů a zajištění služeb spojených s užíváním bytových jednotek) i bez souhlasu dotčených subjektů údajů (nájemníků a vlastníků), přičemž v souladu s tímto účelem je i pravidelné informování o činnosti družstva o majetkových poměrech v družstvu a v jednotlivých společenstvích vlastníků, neboť členové družstva a vlastníci bytů mají právo tyto údaje, včetně nezbytných osobních údajů ostatních členů družstva a vlastníků, znát mj. proto, aby mohli řádně vykonávat svá práva a povinnosti při rozhodování na shromáždění vlastníků jednotek či na členské schůzi. Je však nezbytné zdůraznit, že tyto informace lze zpřístupnit pouze osobám, které jsou majetkově zainteresovány v tomtéž subjektu.

Zpřístupnění informací o existenci a výši dluhu váznoucím na určité bytové jednotce tak může být v souladu s právním řádem, tj. zákonem č. 101/2000 Sb., pouze za předpokladu, že byla tato informace zpřístupněna pouze omezenému okruhu oprávněných osob, v daném případě zjevně pouze ostatním vlastníkům bytových jednotek v domě. Vzhledem k tomu, že z pohledu družstva tvoří jednotlivé domy, v nichž vykonává správu, samostatná hospodářská střediska, je zjevné, že majetkově propojení jsou pouze vlastníci bytů v jednotlivých domech (tj. spoluvlastníci a družstvo), nikoli vlastníci všech bytů spadajících pod správu družstva. Informace o hospodaření společenství vlastníků tak mohou být sdělovány pouze vlastníkům jednotek v daném domě.

Jestliže byla tedy zpřístupněna informace o dluhu váznoucím na bytové jednotce na schůzi, které se mohli zúčastnit vlastníci jednotek ze všech uvedených domů a i další osoby (nájemníci), nelze tento postup považovat za jednání v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Vzhledem k okolnostem, při nichž došlo ke zpřístupnění předmětné informace (k čemuž došlo náhodně v rámci vyhrocené diskuze), je zřejmé, že ke zpřístupnění osobních údajů týkajících se dluhu nedošlo na základě pokynu družstva, ale z rozhodnutí obviněné, která tuto informaci získala v rámci svého zaměstnání u družstva. (zn. 4/06/PŘ)

 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 18.4.2013 / 18.4.2013

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém