Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

K poskytování informací o jednání, které je předmětem trestního řízení

 

 
 

Podle § 44a zákona č. 101/2000 Sb. se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že poruší zákaz zveřejnění osobních údajů stanovený jiným právním předpisem; v tomto případě zákonem č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád). Podle § 8b odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb. osoby, kterým byly orgány činnými v trestním řízení poskytnuty informace, na které se vztahuje zákaz zveřejnění podle § 8a odst. 1 věty druhé, pro účely trestního řízení nebo k výkonu práv nebo plnění povinností stanovených zvláštním právním předpisem, je nesmějí nikomu dále poskytnout, pokud jejich poskytnutí není nutné k uvedeným účelům. O tom musejí být tyto osoby poučeny.

Ze spisového materiálu však vyplývá, že informace, které pan A. B. a pan X. Y. veřejně sdělovali, jim nemohly být orgány činnými v trestním řízení poskytnuty, protože jim dané informace byly známy již z dřívějších událostí, kterých se oba účastnili. Současně není možné aplikovat na jejich jednání povinnost stanovenou v § 8b odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., protože se nejednalo o sdělování údajů poškozených. Jednání pana A. B. a pana X. Y. tak nenaplňuje skutkovou podstatu přestupku podle § 44a zákona č. 101/2000 Sb.

sp. zn. UOOU-11214/13

 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 18.6.2014 / 18.6.2014

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém