Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

K povinnosti mlčenlivosti zdravotnických pracovníků

 

 
 

V textu je odkazováno na znění zákona (resp. jiného právního předpisu), které již není účinné. Tato skutečnost však nemá vliv na zde obsažený právní názor.

Povinností každého zaměstnance správce nebo zpracovatele osobních údajů, jakož i jiných fyzických osob, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem nebo zpracovatelem, je podle § 15 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb. zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, s nimiž přijdou při výkonu své činnosti do styku.

K povinnosti mlčenlivosti podle zákona č. 101/2000 Sb. lze obecně konstatovat, že se vztahuje na jakékoliv poskytování osobních údajů subjektům mimo okruh ostatních zaměstnanců téhož správce. Uvnitř tohoto okruhu tak lze v rozsahu nezbytném pro plnění pracovních povinností osobní údaje mezi jednotlivými zaměstnanci předávat. V případě povinnosti mlčenlivosti zdravotnických pracovníků lze obecně konstatovat, že je možné její prolomení se souhlasem pacienta a také, jde-li o povinnost určité skutečnosti za určitých okolností sdělit, která je uložena zdravotnickým pracovníkům zvláštními právními předpisy, resp. má-li za určitých okolností konkrétní osoba právo se s údaji seznámit. V případě výkonu tohoto práva je nutné v nejobecnější rovině vycházet z ustanovení § 67b odst. 10 zákona č. 20/1966 Sb. upravujícího oprávnění k nahlížení do zdravotnické dokumentace; v rozsahu, který odpovídá oprávnění v zákoně uvedených osob k nahlížení do zdravotnické dokumentace, může zdravotnický pracovník poskytovat údaje o zdravotním stavu jiné osobě [nejčastějším případem bude sdělení údajů o zdravotním stavu jinému lékaři, zdravotní sestře atd., ale vždy jen v souvislosti s poskytováním zdravotní péče konkrétnímu pacientovi; viz § 67b odst. 10 písm. a) zákona č. 20/1966 Sb.]. ( čj. SPR-1919/07

 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 21.3.2013 / 21.3.2013

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém