Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Zahraničí > Agenda TFTP

 

K předání listin s osobními údaji Policii České republiky

 

 
 

Ze spisového materiálu je zřejmé, že pan X. Y. byl policejním orgánem seznámen s výše uvedeným rozhodnutím ze dne 25. července 2012 v souladu s § 34 odst. 2 správního řádu v rámci plnění zákonem stanovených oprávnění a povinností zástupce účastníka řízení, a to jako zmocněnec účastníka řízení podle § 33 odst. 1 téhož zákona.

V daném případě je třeba konstatovat, že správcem osobních údajů účastníků blokového řízení ve smyslu § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb. je policejní orgán, resp. Policie České republiky, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování osobních údajů a odpovídá za něj. Pan X. Y. tím, že poskytl předmětné rozhodnutí policejnímu orgánu, se nestal správcem ani zpracovatelem osobních údajů podle § 4 písm. j), resp. písm. k) zákona č. 101/2000 Sb., a nelze jej tedy sankcionovat za přestupky uvedené v § 44 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., kterých se může dopustit pouze fyzická osoba v postavení správce nebo zpracovatele osobních údajů.

Ve vztahu k povinnosti uložené fyzickým osobám v § 15 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., tj. povinnosti mlčenlivosti o osobních údajích, s nimiž přijde fyzická osoba do styku při plnění zákonem stanovených oprávnění a povinností u správce či zpracovatele, je nutno konstatovat, že jednání pana X. Y. postrádá požadovaný materiální znak přestupku, tj. porušení či ohrožení zájmu společnosti, resp. nevykazuje žádný stupeň společenské nebezpečnosti, vzhledem k tomu, že pan X. Y. předložil předmětné rozhodnutí obsahující osobní údaje účastníka blokového řízení, které měl oprávněně k dispozici, jinému útvaru Policie České republiky, který má nade vší pochybnost taktéž oprávnění k přístupu k daným údajům.

sp. zn. UOOU-03502/13

 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 18.6.2014 / 18.6.2014

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém