Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

K rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ve věci internetového vyhledávače

 

 
 
6. června 2014

Úřad pro ochranu osobních údajů se ztotožňuje s rozhodnutím Soudního dvora Evropské unie, který posoudil činnost vyhledávače spočívající ve vyhledávání informací zveřejněných nebo umístěných na internetu jako zpracování osobních údajů s tím, že pokud uvedené informace obsahují osobní údaje, provozovatel uvedeného vyhledávače musí být považován za správce osobních údajů. Provozovatel vyhledavače musí na vyžádání vymazat ze zobrazeného seznamu výsledků vyhledávání provedeného na základě jména osoby odkazy na webové stránky zveřejněné třetími osobami a obsahující informace týkající se dotčené osoby.

V rozhodnutí se dále uvádí, že lze požadovat, aby informace již nebyla nadále poskytována široké veřejnosti na základě jejího zahrnutí do seznamu výsledků vyhledávání, neboť převládá právo na ochranu soukromí a osobních údajů dotčené osoby v zásadě nejen nad hospodářským zájmem provozovatele vyhledavače, ale rovněž i nad zájmem veřejnosti nalézt uvedenou informaci při vyhledávání prováděném na základě jeho jména. Avšak není tomu tak v případě, kdy se z důvodů, jako je úloha konkrétní osoby ve veřejném životě, jeví, že zásah do jejích základních práv je odůvodněn převažujícím zájmem veřejnosti mít na základě tohoto zahrnutí k dotčené informaci přístup.

Jako problematickou vidí Úřad pro ochranu osobních údajů v návaznosti na rozhodnutí Soudního dvora společností Google zvolenou metodu, tedy požadavek zaslání kopie občanského průkazu nebo jiného dokladu, kdy není zaručeno zabezpečení osobních údajů. Úřad soustavně upozorňuje na to, aby nedocházelo ke kopírování osobních dokladů, natož k zasílání kopií prostřednictvím internetu. Takový postup je nebezpečný z hlediska možné krádeže identity a Úřad před ním varuje.

Danou problematikou se na svém zasedání zabývala pracovní skupina WP29, poradní orgán Evropské komise pro ochranu osobních údajů, složená z vedení národních dozorových Úřadů. Na zasedání bylo dohodnuto vydat směrnici, podle které by jednotlivé národní úřady mohly sjednotit svůj přístup.


 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 6.6.2014 / 6.6.2014

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém