Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Základní odkazy > Názory a rozhodnutí Úřadu

 

K rozsudku Městského soudu v Praze ve věci Vlasty Parkanové

 

 
 

1. prosince 2016

Včerejší rozsudek Městského soudu v Praze, který zamítl žalobu Vlasty Parkanové, se týkal rozhodnutí Úřadu z října roku 2013 potvrzeného rozhodnutím předsedy Úřadu RNDr. Němce z ledna 2014. Těmito rozhodnutími byla Vlastě Parkanové uložena pokuta ve výši 16.000 Kč za spáchání přestupku podle § 44 odst. 1 písm. c) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tohoto se dopustila tím, že prostřednictvím webových stránek umístěných na internetové adrese www.parkanova.cz nechala od 14. srpna 2013 zveřejnit kopie protokolů o výsleších 37 svědků a protokoly o výslechu obviněného ze spisového materiálu Policie České republiky, které získala v souvislosti s postavením obviněné v předmětném trestním řízení a které obsahovaly jméno, příjmení a celé znění výpovědí svědků a obviněného učiněných před orgány činnými v trestním řízení. Uvedeným jednáním žalobkyně porušila povinnost podle § 15 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., tedy povinnost zachovávat mlčenlivost o osobních údajích.

Na tuto povinnost dle § 15 odst. 1 zákona č.101/2000 Sb. je nutno nahlížet prizmatem ustanovení § 8a a § 8b trestního řádu, která mj. chrání v rámci přípravného řízení identitu svědků a dalších osob. Předmětná omezení v nakládání s předmětnými dokumenty se vztahují na dobu přípravného řízení a nevylučují  použití předmětných údajů pro účely obhajoby. Zveřejnění předmětných dokumentů respektive osobních údajů – o které se v tomto případě jedná – v nich obsažených však již tento rámec překročilo.

Nutno doplnit, že trestní věc Vlasty Parkanové byla a stále je ve stádiu přípravného řízení. To však je mimo působnost Úřadu a Úřad postihoval pouze jednání z roku 2013. Lze dodat, že se jedná o hraniční resp. precedenční případ a není vyloučeno, že další slovo bude mít Nejvyšší správní soud, případně poté Ústavní soud.

 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 1.12.2016 / 1.12.2016

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém