Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

K souhlasu se zpracováním citlivých osobních údajů

 

 
 

V textu je odkazováno na znění zákona (resp. jiného právního předpisu), které již není účinné. Tato skutečnost však nemá vliv na zde obsažený právní názor.

Za výslovný souhlas podle § 9 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb. lze považovat pouze takový právní úkon, kterým subjekt údajů výslovně svoluje ke zpracování svých citlivých osobních údajů, přičemž musí být nejpozději současně s udělením souhlasu informován o tom, pro jaký účel zpracování a k jakým osobním údajům je souhlas dáván, jakému správci a na jaké období. Správce osobních údajů je dále povinen předem subjekt údajů poučit o jeho právech podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., tedy o právu přístupu ke zpracovávaným informacím a o právech subjektu údajů v případě, kdy se domnívá, že zpracování není prováděno v souladu se zákonem. Uvedené informace nemusejí být zahrnuty přímo do textu souhlasu se zpracováním osobních údajů, nicméně správce osobních údajů je povinen existenci souhlasu, tj. řádně informovaného souhlasu, prokázat po celou dobu zpracování.

S ohledem na to, že nezletilé osoby nemohou vzhledem ke svému věku s jistotou určit míru ohrožení svého soukromí, jehož ochrana je smyslem zákona č.101/2000 Sb., je pro zpracování jejich osobních údajů nezbytné požadovat souhlas zákonného zástupce. Poskytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů, zahrnující posouzení všech možných důsledků tohoto kroku, nelze považovat za právní úkon povahou přiměřený rozumové a volní vyspělosti nezletilých osob a nezletilí tedy podle § 9 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, nemají způsobilost k takovému právnímu úkonu. Mladistvým osobám (tj. ve věku od patnácti do osmnácti let) by již bylo možné způsobilost k souhlasu se zpracováním osobních údajů přiznat, ovšem pouze za předpokladu, že by tomuto úkonu předcházelo poskytnutí zákonem č. 101/2000 Sb. požadovaných informací, formulovaných způsobem, kterému by byli mladiství schopni bez problému porozumět. Účastník řízení však zpracovával osobní údaje nezletilých i bez souhlasu jejich zákonného zástupce a osobní údaje mladistvých za podmínek, kdy byli s ohledem na okolnosti a formu souhlasu se zpracováním osobních údajů i oni k takovému svolení nezpůsobilí. Vzhledem k uvedenému je tedy nutno považovat zpracování osobních údajů mladistvých a nezletilých osob bez souhlasu jejich zákonného zástupce za zpracování bez souhlasu subjektů údajů. ( čj. 7/05/SŘ-OSČ

 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 21.3.2013 / 21.3.2013

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém