Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu

 

K souhlasu se zveřejněním osobních údajů u nezletilých, se kterými je vedeno trestní řízení

 

 
 

K předmětu tohoto řízení lze uvést následující: Na účastníka řízení se při nakládání s osobními údaji nezletilých v rámci vedeného trestního řízení vztahuje § 53 odst. 1 zákona č. 218/2003 Sb., tj. zákaz jakýmkoli způsobem zveřejnit informaci, ve které je uvedeno jméno, popřípadě jména, a příjmení mladistvého, nebo která obsahuje informace, které by umožnily tohoto mladistvého identifikovat.

V případě zveřejnění osobních údajů nezletilého je zřejmé, že k tomuto zveřejnění byl udělen písemný souhlas matky nezletilého, jako jeho zákonného zástupce. Zákon č. 218/2003 Sb. neobsahuje výjimky ze zákazu zveřejnění informací o osobě nezletilého, a to ani souhlas dotčené osoby. Správní orgán však subsidiárně aplikoval ustanovení zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, jako obecné ustanovení týkající se zveřejňování informací o trestním řízení, kde podle § 8b odst. 5 písm. c) zákaz zveřejnění informací neplatí, dá-li poškozený předchozí písemný souhlas. Je-li poškozený mladší 18 let nebo je zbaven způsobilosti k právním úkonům anebo je jeho způsobilost k právním úkonům omezena, musí dát takový souhlas jeho právní zástupce, což bylo v projednávaném případě splněno. Současně je zřejmé, že jelikož je smyslem zákona č. 218/2003 Sb. chránit právní zájmy mladistvých, proti kterým je vedeno trestní řízení, nemůže být jeho cílem znemožnit, aby se v rámci jejich obhajoby postupovalo v souladu s jejich vůlí, resp. vůlí zákonného zástupce, která může zahrnovat též zveřejnění informací o probíhajícím trestním stíhání.

(čj. SPR-4266/12)

 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 13.11.2013 / 13.11.2013

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém