Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

K zabezpečení osobních údajů v informačním systému (práce zaměstnanců ve dvojicích pod jedním přihlášením)

 

 
 

Správní orgán musí v dané věci konstatovat, že vydáním pokynu, aby zaměstnanci pracovali pod jedním přihlášením ve dvojicích, došlo nepochybně k porušení povinnosti stanovené § 13 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb., neboť účastník řízení jednal v rozporu s požadavkem stanoveným v § 13 odst. 4 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., podle kterého má správce nebo zpracovatel povinnost zajistit, aby fyzické osoby oprávněné k používání systémů pro automatizována zpracování osobních údajů měly přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob, a to na základě zvláštních uživatelských oprávnění zřízených výlučně pro tyto osoby.

V tomto případě je správní orgán toho názoru, že vydáním přímého pokynu, který byl v rozporu s  vnitřními předpisy účastníka řízení týkajícími se zabezpečení osobních údajů, resp. práce v jednotném informačním systému, i v přímém rozporu s povinností, kterou mu zákon č. 101/2000 Sb. v § 13 odst. 4 písm. b) výslovně stanoví, účastníka řízení zcela zbavuje možnosti prokázat, že vynaložil veškeré úsilí, aby k porušení povinnosti nedošlo. Účastníkem řízení tvrzenou mimořádnost a výjimečnost situace, která nastala v lednu 2012, přitom nelze v žádném případě považovat za skutečnost, která by ho zbavila odpovědnosti za přímé a vědomé vydání pokynu směrujícího k obcházení přijatých opatření.

sp. zn. UOOU-00742/13

 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 18.6.2014 / 18.6.2014

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém