Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Obchodní sdělení > Jak se bránit nevyžádaným e-mailům

 

Kamery na finančním úřadě

 

 
 

Úřad obdržel žádost o provedení kontroly nevhodného umístění kamer na finančním úřadě, ve které bylo uvedeno, že „Kamery jsou umístěné čelně proti všem schodištím uvnitř budovy. Zabírají tak pohyb všech osob na schodištích, včetně velice detailních záběrů jejich obličeje. Dále je jedna z kamer namířena z prostoru vstupní haly směrem na vstup do budovy tak, že detailně zabírá jak obličeje všech návštěvníků objektu, tak i osob ve frontě, která se u vchodu do budovy často tvoří. Kamerový systém nechrání žádný majetek ani bezpečnost osob. Množství kamer rozmístěných v budově je silně nadbytečný (každé schodiště čelně do obličeje) a nemá žádný smysluplný účel. Domnívám se, že takové umístění kamerového systému pošlapává soukromí všech návštěvníků objektu. Kamerový systém, tak jak je realizován, neplní žádný veřejný zájem (mimo monitorování pohybu všech osob po objektu) a jejich umístění je v příkrém rozporu se zákonem. Žádám vás tímto o kontrolu kamerového systému a odstranění kamer na schodištích a u vstupu do budovy“.

Finanční úřad stanovil účel a prostředky zpracování osobních údajů kamerovým systémem se záznamem a je tedy správcem osobních údajů podle § 4 písm. j) zákona č. 101/2000 Sb. Podle § 5 odst. 2 tohoto zákona může správce zpracovávat osobní údaje pouze se souhlasem subjektu údajů. Bez tohoto souhlasu je může zpracovávat jen z důvodů taxativně uvedených v § 5 odst. 2 písm. a) – g) zákona. V daném případě byly osobní údaje zpracovávány bez souhlasu subjektů údajů, neboť se jednalo o zpracování nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce, příjemce nebo jiné dotčené osoby; takové zpracování osobních údajů však nesmí být v rozporu s právem subjektu na ochranu jeho soukromého a osobního života [§ 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb.].

K přiměřenosti použití kamerového systému ve vnitřních prostorách budovy bylo třeba uvést, že finanční úřady, které sídlí v budově s předmětným kamerovým systémem, přijímají hotovost, která může činit denně až několik desítek milionů korun, a je tedy třeba provést takové opatření, které jednak preventivně působí k tomu, aby v budově nedocházelo k majetkové trestné činnosti, jednak je schopno případnou majetkovou trestnou činnost dokumentovat. Uvedené opatření tak obdobně platí i pro konflikty (protiprávní jednání), ke kterým dochází v souvislosti se specifikou činností finančních úřadů. Kamerový systém tak slouží k ochraně majetku správce a klientů finančních úřadů a zajištění bezpečnosti zaměstnanců a klientů finančních úřadů. Takový účel však nebylo možné dovodit u některých kamer umístěných v učebně, a to bez ohledu na skutečnost, zda je učebna používána pouze pro zaměstnance, či i pro osoby, které nejsou zaměstnanci úřadu, a dále také u kamer na schodišti. U venkovních kamer pak bylo možné za odpovídající stanovenému účelu hodnotit monitorování vlastního majetku včetně pláště budovy a nejbližšího okolí (travnaté plochy před budovou, ze kterých by mohlo dojít k vniknutí do budovy), nikoliv však monitorování veřejných prostor používaných občany (chodníky, komunikace). Z uvedených důvodů u venkovních kamer, které snímaly výhradně veřejné prostory, se jednalo o shromažďování osobních údajů bez právního důvodu.

Kontrolou bylo zjištěno, že finanční úřad prostřednictvím některých kamer zpracovával osobní údaje fyzických osob z důvodu uvedeného v § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. Nad rámec tohoto zákonného důvodu byly bez souhlasu subjektů údajů zpracovávány osobní údaje fyzických osob tím, že bylo částečně monitorováno okolí budovy (veřejné prostory - komunikace, chodníky), které užívá veřejnost, a to některými venkovními kamerami. Zcela bez právního důvodu jedna kamera snímala výhradně veřejný prostor (křižovatka komunikace). Tím došlo k porušení právní povinnosti správce osobních údajů podle § 5 odst. 2 věta první zákona č. 101/2000 Sb. U vnitřních kamer nebylo stanoveným účelem odůvodněno zpracování osobních údajů kamerovým systémem se záznamem v učebně. Za uvedené porušení zákona č. 101/2000 Sb. byla finančnímu úřadu uložena pokuta.

 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 13.12.2013 / 13.12.2013

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém