Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > GDPR (obecné nařízení) > Pokyny evropského Sboru (EDPB)

 

Každý případ nezletilých je třeba posuzovat samostatně - archiv dokumentů

 
 
 

Na základě stížnosti, týkající se agentury nabízející zprostředkování práce ve filmech, byla Úřadem pro ochranu osobních údajů zahájena kontrola zpracování osobních údajů. Agentura shromažďovala osobní údaje zájemců o práci v komparsu: Identifikační údaje, nepovinně zájmy a dovednosti, základní tělesné rozměry a opět nepovinně další biometrické údaje + fotografie tak, aby v případě požadavků od produkční společnosti mohla nabídnout kontakt s příslušným klientem. Osobní údaje nebyly nikam předávány, agentura pouze nabízela nahlédnutí na fotografie tak, aby případný kontakt byl zprostředkován právě agenturou.

Na základě pěti náhodně vybraných klientů bylo ověřeno, zda jsou či nejsou řádně podepsané smlouvy, včetně souhlasu se zpracováním citlivých biometrických údajů. Všichni tito klienti podepsali souhlas se zpracováním svých osobních údajů agenturou, účel jejich zpracování byl ovšem vymezen velmi vágně, jako podnikatelská činnost agentury. V jednom případě se jednalo o dívku mladší 14ti let, která dotazník a smlouvu podepsala sama. Ukázalo se, že se v databázi nacházelo více mladistvých, tj. osob mladších 18ti let.

Vyvstala otázka, zda stačí, aby souhlas se zpracováním svých osobních (i citlivých) údajů podepsala pouze nezletilá osoba a ne i její zákonný zástupce. Občanský zákoník v § 8 říká: Způsobilost fyzické osoby vlastními právními úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti (způsobilost k právním úkonům) vzniká v plném rozsahu zletilostí. A § 9 upřesňuje: Nezletilí mají způsobilost jen k takovým právním úkonům, které jsou svou povahou přiměřené rozumové a volní vyspělosti odpovídající věku. Opačně, rodiče mají zodpovědnost za citový, rozumový a mravní vývoj nezletilého dítěte (viz § 31 zákona o rodině a § 217 a 217a trestního zákona). Tudíž nezletilí, speciálně mladší 15ti let, nemají způsobilost uzavřít smlouvu a souhlasit se zpracováním svých osobních údajů a s případným natáčením a je nutný souhlas jejich rodičů nebo zákonných zástupců (nemluvě o pozdější případné smlouvě, ke které bude třeba povolení úřadu práce – viz §121 nového zákona o zaměstnanosti).

Pro mladistvé, tj. mladíky a slečny ve věku 15 –18 let, by bylo možno použít dikci § 9 Občanského zákoníku a říci, že ti už jsou schopni rozpoznat povahu právního úkonu souhlasu se zpracováním osobních údajů. Pokud by byl účel zpracování vymezen velmi přesně jako např. nabízení fotografií filmovým společnostem jako „typy“ do komparsu, pak by zřejmě podpis mladistvého stačil. V daném případě byla formulace účelu natolik neurčitá, že nebylo jasné, zda jsou mladiství schopni dohlédnout dosah svého souhlasu.

Kontrola samostatný souhlas nezletilých subjektů údajů nepovažovala za souhlas podle § 9 písm. a) zákona o ochraně osobních údajů a jako nápravné opatření požadovala dodatečné získání souhlasu zákonných zástupců.


Tento článek byl publikován v Informačním Bulletinu Úřadu č. 2/2006
 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Pro mládež > Archiv > Články, zajímavosti a příklady konkrétních situací > Příklady konkrétních situací > Každý případ nezletilých je třeba posuzovat samostatně

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém