Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Ke kamerovému systému na městském úřadě

 

 
 
Aplikace výjimky dle § 5 odst. 2 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb., dle které lze osobní údaje zpracovávat bez souhlasu subjektů údajů, pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce, příjemce nebo jiné dotčené osoby, přičemž současně takové zpracování nesmí být v rozporu s právem subjektů údajů na ochranu jeho soukromého a osobního života, v dané věci také neobstojí. Zpracování osobních údajů prostřednictvím pořizování záznamů dokumentujících činnost dotčených osob v prostorách městského úřadu pro účely určené účastníkem řízení, tedy pro ochranu majetku, pro zamezení korupce a zajištění bezpečí osob, však pro ochranu práv správce není nezbytné, naopak charakter nežádoucích činností, k nimž v budově městského úřadu docházelo, je v hrubém nepoměru s tak závažným zásahem do základního lidského práva subjektů údajů, jakým je právo na ochranu soukromého a osobního života. Toto právo bylo přitom zvlášť závažným způsobem porušováno pořizováním videozáznamů v prostorách přepážek ODSA, kde je klient a jeho činnost sledována velmi detailně. Jak vyplývá ze spisového materiálu, došlo v průběhu sedmi let v prostorách městského úřadu k několika incidentům, které spočívaly v neadekvátním jednání jeho klientů nebo byly majetkové povahy, přičemž z poskytnuté dokumentace vyplývá, že byly všechny vyřešeny soudní cestou i bez použití záznamu z kamerového systému. Dále je nutno zdůraznit, že samotná instalace kamerového systému nijak nezabrání poškozování majetku nebo útokům na zaměstnance účastníka řízení, může přispět pouze k následnému zdokumentování události, pro které, jak je zřejmé, není nezbytná. Vzhledem k výše uvedenému i k tomu, že v prostorách účastníka řízení se denně pohybují stovky občanů, kteří si zde vyřizují své záležitosti, je zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému v hrubém nepoměru k deklarovanému účelu zpracování a je proto zásahem do osobního a soukromého života subjektů údajů.
(čj. SPR-0278/08-6)
 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 18.4.2013 / 18.4.2013

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém