Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Poradna > Často kladené otázky podle oblastí zpracování údajů > Ke katastru nemovitostí

 

Ke katastru nemovitostí

Sekce: Často kladené otázky

 
 
 
Mám, jakožto vlastník nemovitosti, povinnost uvádět do katastru nemovitostí své rodné číslo? Co všechno zde pod tento údaj náleží?

Rodné číslo jako identifikátor vlastníka nemovitosti v katastrálním operátu katastru nemovitostí stanovuje katastrální zákon. Rodná čísla mohou obsahovat také dokumenty, na jejichž základě jsou do katastru zapisována práva či povinnosti právního subjektu ve vztahu k nemovité věci. Tyto dokumenty jsou evidovány ve sbírce listin, přičemž tato sbírka je součástí katastru.

Kdo je oprávněn nahlížet do katastru nemovitostí?

Katastr je veřejným seznamem, do kterého je v zásadě kdokoliv oprávněn nahlížet, pořizovat si z něj pro svou potřebu opisy, výpisy nebo náčrty a získávat z něj údaje ze sbírky listin, pokud není stanoveno jinak. Přístup k některým informacím je podmíněn identifikací zájemce o informace a formálně upraven. Způsoby zpřístupňování informací z evidencí katastru veřejnosti upravuje podrobně vyhláška k poskytování údajů z katastru nemovitostí.

Výše uvedený postup, který zahrnuje i zpřístupňování rodných čísel, je výkonem veřejné moci prováděným na právním základě dle GDPR, tj.  bez souhlasu nositele rodného čísla

K jakým účelům mohu využívat informace získané z katastru nemovitostí?

Obecně jsou informace, které obsahuje katastr nemovitostí veřejně přístupné z titulu zásady publicity, tedy veřejné kontroly obsahové a věcné správnosti informací v katastru evidovaných. Princip veřejnosti katastru je u nás uplatňován tradičně a byl součástí obecného knihovního zákona od roku 1871. S informacemi získanými z katastru však nelze nakládat jinak než k naplnění účelů uvedených v katastrálním zákoně, a to bez ohledu na to, zda tyto informace mají charakter osobních údajů či nikoliv.

Kdy už je takové využívání neoprávněné?

Užití a šíření informací získaných z katastru nemovitostí v rozporu s katastrálním zákonem může být posouzeno jako správní delikt, který projednává v prvním stupni katastrální úřad. Pokud použití rodného čísla nestanoví zákon, nemůže osoba, která rodné číslo z katastru získala, s tímto rodným číslem bez souhlasu jeho nositele nakládat.

Nakládání s rodným číslem jiné osoby v rozporu se zákonem o evidenci obyvatel fyzickou osobou může být posouzeno jako správní delikt, který projednává obec s rozšířenou působností. Neoprávněné nakládání s rodným číslem právnickou osobou projednává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Použití listiny, která rodné číslo obsahuje, není nakládání přímo s rodným číslem. Je-li listina získaná z katastru použita za legitimním účelem, nejde o neoprávněné nakládání s rodným číslem.
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém