Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Základní odkazy > Tiskové zprávy > Tiskové zprávy a konference - Archiv

 

Ke transparentním účtům

Sekce: Často kladené otázky

 
 
 
Proč se u transparentních účtů musíme zabývat zpracováním osobních údajů?

Z informací nabízených bankami v České republice ve většině případů vyplývá, že transparentní účet obsahuje údaje, na jejichž základě lze ztotožnit konkrétní osobu. Jedná se především o informace k názvu účtu, zprávě pro příjemce, výši, datu či typu platby.

Název účtu povede k identifikaci zejména tehdy, pokud bude sám o sobě dostatečně unikátní, aby umožnil zjistit majitele účtu – buď sám o sobě anebo ve spojení s účelem platby či její výší. Vzhledem k veřejnosti transparentního účtu je zřejmé, že takový účet nelze např. používat k výplatě mezd zaměstnancům či výběru pokut.

Je nutné informovat o „transparentní“ povaze účtu osoby, které platby na tento účet uskutečňují?

Ano, osoba, která zasílá finanční plnění na transparentní účet, musí být ze strany jeho majitele dostatečně informována o typu tohoto účtu, tj. musí být zřejmé, že se nejedná o běžný účet, u kterého se příchozí a odchozí platby spolu s dalšími informacemi nezveřejňují. 

Pro jaké typy plateb může být transparentní účet využíván v případě územně samosprávných celků?

Z transparentního účtu nebo na transparentní účet lze především provádět takové platby, které by kraj, obec, městská část byly povinny poskytnout jako povinný subjekt podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Transparentní účet nelze doporučit využívat pro ty platby, které jsou přímo spojeny s výkonem veřejné moci ve vztahu k fyzickým osobám. To znamená, že tento účet by neměl sloužit pro individuální příjem správních poplatků, uložených pokut, výplatu sociálních dávek, svědečného, znalečného atd.

Z transparentního účtu by rovněž neměla být vyplácena mzda zaměstnancům. Takovéto platby lze provádět prostřednictvím běžného účtu. Případné související převody peněz mezi běžným a transparentním účtem je třeba provádět souhrnně (např. výplaty, poplatky, pokuty).

Je vhodné v rámci transparentního účtu nadace zveřejňovat transakce týkající se všech dárců a osob, které obdržely nadační příspěvek?

Podle občanského zákoníku zveřejňuje nadace ve své výroční zprávě alespoň přehled o osobách, které poskytly nadační dar nebo jim byl poskytnut příspěvek v hodnotách vyšších než 10 000 Kč, pokud dárce a příjemce nepožádali o zachování své anonymity, přičemž anonymitu lze u těchto příspěvků zachovat jen v některých zvláštních situacích.

Každá nadace by proto měla při využití transparentního účtu postupovat v souladu s výše uvedenými pravidly tak, aby zákonem předvídanou ochranu soukromí dárce nebo příjemce nezmařila.

Lze v rámci transparentních účtů jako variabilní symbol používat rodné číslo?

Takováto praxe je nesprávná. Rodné číslo je specifický identifikátor, jehož účely použití stanoví zákon a lze jej tudíž použít pouze na základě jednoho z důvodů uvedených v zákoně o evidenci obyvatel a rodných číslech. Žádný z důvodů uvedených v předmětném zákoně pro dané použití nesvědčí.

V tomto případě je tedy použití rodného čísla zjevně nepřiměřené. Je proto nutné jako variabilní symbol volit jinou číselnou kombinaci, která neobsahuje další informace o dané osobě. 
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém