Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Ke zpracování osobních údajů obcí

 

 
 

Jestliže starosta obce rozhodl, že pro potřeby obce, tj. pro řádné vedení evidence obyvatel, je nezbytné osobní údaje všech obyvatel spadajících do působnosti obecního úřadu zpracovat popsaným způsobem (umístit výtisk na nástěnku v kanceláři starosty), jedná se o postup v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., neboť na základě § 5 odst. 2 písm. a) je obec oprávněna provádět zpracování osobních údajů nezbytných pro dodržení své právní povinnosti, tj. plnění úkolů vyplývajících zejména ze zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), i bez souhlasu dotčených subjektů údajů. Vzhledem k tomu, že zvláštní zákony neukládají, jakými prostředky je nutno úkoly související se správou evidence obyvatel [tj. vedení správných a aktualizovaných dat, jak ukládá i § 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 101/2000 Sb.] plnit, je toto rozhodnutí plně v kompetenci obce, resp. jejího starosty. Při tomto svém rozhodnutí však musí obec dodržet povinnosti stanovené zákonem č. 101/2000 Sb., tedy mj. zajistit, že zvoleným způsobem nedojde k ohrožení zpracovávaných osobních údajů.

Avšak umístění seznamu obsahujícího osobní údaje občanů obce a přilehlých obcí na nástěnce v kanceláři starosty, kam mají přístup i neoprávněné osoby, byť by se jednalo o malý počet osob či pouze o teoretickou možnost, nelze považovat z hlediska § 13 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb. za zákonný postup. Citované ustanovení ukládá správci osobních údajů povinnost přijmout technická i organizační opatření k zajištění bezpečnosti zpracovávaných osobních údajů, přičemž porušením této povinnosti je již situace, kdy vznikne riziko neoprávněného přístupu k osobním údajům.

Ze spisového materiálu je zřejmé, že kancelář starosty nelze považovat za místo, kam by měly přístup pouze osoby oprávněné se seznamovat s osobními údaji obyvatel obce a okolí, a umístění seznamu obsahujícího tyto osobní údaje na nástěnku volně přístupnou každému, kdo se v kanceláři pohybuje, je tedy nutno považovat za postup v rozporu s povinností podle § 13 odst. 1 zákona č. 101/2000 Sb. ( čj. SPR-0183/07

 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 21.3.2013 / 21.3.2013

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém