Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Základní odkazy > Názory a rozhodnutí Úřadu

 

Ke zpracování osobních údajů uchazečů o zaměstnání

 

 
 

V textu je odkazováno na znění zákona (resp. jiného právního předpisu), které již není účinné. Tato skutečnost však nemá vliv na zde obsažený právní názor.

Zaměstnavatel, který má v úmyslu přijmout nového zaměstnance na základě výběrového řízení, shromažďuje osobní údaje předem neurčitého počtu osob (uchazečů), které projeví svůj zájem stát se jeho zaměstnancem, a to bez jejich souhlasu na základě § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., neboť takové zpracování je nezbytné pro jednání o uzavření (pracovní) smlouvy uskutečněné na návrh subjektu údajů (přihláška do výběrového řízení). Dle správního orgánu je jednání o uzavření smlouvy v případě výběrového řízení na volné pracovní místo ukončeno v okamžiku, kdy je uchazeč vyrozuměn o tom, že nebyl na pracovní místo vybrán, nebo kdy je s ním naopak v případě jeho výběru uzavřena např. pracovní smlouva. Při posuzování této otázky správní orgán zejména vycházel z § 43b odst. 1 písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, dle kterého návrh na uzavření smlouvy, i když je neodvolatelný, zaniká dojitím projevu o odmítnutí návrhu navrhovateli. Analogicky tedy platí, že v předmětné věci mohl účastník řízení bez souhlasu uchazeče zpracovávat jeho osobní údaje pouze do okamžiku, kdy mu sdělil, že nebyl na pracovní místo vybrán. Pro další zpracování jeho osobních údajů by poté musel mít jeho prokazatelný souhlas, neboť nepřijatý uchazeč oprávněně předpokládal, že jednání o uzavření pracovní smlouvy bylo ukončeno. ( čj. SKO-0629/07

 

Odkazy


 
Zodpovídá: PhDr. David Pavlát
Vytvořeno / změněno: 21.3.2013 / 21.3.2013

 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém