Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka

 

Ke zveřejňování odměn ministerských poradců

12. 12. 2018 – Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) reaguje na nepřesné informace zveřejněné v úterý 11. prosince 2018 deníkem Právo, které se týkají zveřejňování příjmů a odměn poradců na ministerstvech, podle kterých GDPR brání zveřejňovat odměny poradců a poradních orgánů ministerstev a ministrů, přičemž tento názor měl vzejít z konzultace mezi ÚOOÚ a Úřadem vlády ČR.
 

 
 
ÚOOÚ považuje za nutné na tyto informace reagovat a uvést na pravou míru.

Předmětem konzultace byly možnosti plnění Rámcového rezortního interního protikorupčního programu, schváleného usnesením vlády, který stanovoval ministerstvům a ostatním ústředním správním úřadům povinnost zveřejňovat seznam poradců a poradních orgánů, včetně sjednaných odměn.

Závěry této konzultace byly ze strany ÚOOÚ následující:

Na informace o odměnách právnickým osobám za poradní činnost se GDPR v žádném případě nevztahuje.

V případě zveřejňování údajů o odměnách fyzických osob v souvislosti s výkonem výše uvedené poradní činnosti jde o zpracování osobních údajů. Dovolené zpracování je takové, které je možno podřadit pod některý z bodů v čl. 6 odst. 1 písm. a) až f) GDPR (tzv. právní důvody zpracování). ÚOOÚ doporučil Úřadu vlády ČR zvážit aplikaci právního důvodu dle písm. e), tj. nezbytnost zpracování ve veřejném zájmu, které přichází v úvahu, a to právě s ohledem na veřejný zájem a vliv, který poradci a poradní orgány na chod ministerstev a jednání ministrů mají.

Při hodnocení míry veřejného zájmu doporučil Úřad analogicky věnovat pozornost nedávnému nálezu Ústavního soudu, týkajícího se zpřístupňování informací o platech a odměnách ve veřejné sféře.

ÚOOÚ v rámci uvedené konzultace Úřad vlády ČR upozornil, že může poskytnout některá východiska nutná pro posouzení věci, nikoli návod, jak zpřístupňování a zveřejňování údajů správně provádět. O zpracování osobních údajů (vhodném způsobu, žádoucí formě, přiměřeném rozsahu atd.) totiž rozhoduje vždy správce na základě detailní znalosti všech aspektů zamýšleného zpracování, nikoli dozorový úřad.
 
Zodpovídá: Mgr. Vojtěch Marcín
Vytvořeno / změněno: 12.12.2018 / 12.12.2018

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Novinky
 
 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém