Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Hlavní menu > Povinně zveřejňované informace

 

Knihovna

Seznam svazků uložených v knihovně Úřadu, které mohou být po domluvě k dispozici odborné veřejnosti k prezenčnímu studiu.

 
 
 
Knihovna Úřadu pro ochranu osobních údajů čítá 2600 svazků. Funguje jednak jako zázemí pro zaměstnance Úřadu (nacházejí se zde publikace potřebné pro jejich práci), současně je také prezenčně k dispozici odborné veřejnosti (ať již studentům či odborníkům z praxe) a po telefonické domluvě (na čísle 234 665 216) je možno si návštěvu knihovny domluvit a potřebné materiály si zde prostudovat.


Na prvním místě může knihovna nabídnout publikace, které se věnují výkladu zákona o zpracování osobních údajů i nyní již zrušeného zákona o ochraně osobních údajů a problematice ochrany osobních údajů v různých oblastech (např. v pracovněprávních vztazích, ve školství, v oblasti nabízení obchodu a služeb, v oblasti kamerových systémů):


GDPR v personalistice, J. Žůrek, Olomouc, Nakladatelství ANAG, 2022, 2. vydání, (obsah)

GDPR a žádost podle stošestky v praxi obcí, A. Frýbová a kolektiv, Praha, Wolters Kluwer, 2021, (obsah)

Osobní údaje v kontextu GDPR, P. Melotíková, Praha, Leges, 2021, (obsah)

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, komentář, kolektiv autorů, Praha, nakladatelství C. H. Beck, 2020, (obsah)

Zákon o zpracování osobních údajů, Praktický komentář, kolektiv autorů, Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020

The EU General Data Protection Regulation (GDPR), Christopher Kuner, Lee A. Bygrave, Christopher Docksey, Oxford University Press, 2020

Ochrana osobních údajů v kontextu judikatury Soudního dvora EU, výkladových pokynů a stanovisek, Pokorná/Dvořáková, Praha, Wolters Kluwer, 2020, (obsah)

GDPR – Řešení problémů v praxi škol, E. Janečková, Praha, Nakladatelství Grada, 2020, (obsah)

Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov/GDPR (1. a 2. svazek), Hudecová/Cyprichová/Makatura a kolektiv, Eurokódex, 2020

První zkušenosti s GDPR ve školství, Alice Frýbová a kolektiv, Praha, Wolters Kluwer, 2019, (obsah)

Internet of Things Security and Data Protection, Sébastien Ziegler, Springer, 2019

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Zákon o zpracování osobních údajů, 2. aktualizované a doplněné vydání, Pattynová/Suchánková/Černý/Růžička a kolektiv, Praha, Leges, 2019, (obsah)

GDPR. Hmotné a procesní aspekty prakticky, Fiala/Grepl/Lichnovský, Praha, Nakladatelství C. H. Beck, 2019, (obsah)

Ochrana osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (nejen) se zaměřením na pracovněprávní vztahy, Jakub Morávek, Praha, Nakladatelství Wolters Kluwer, 2019, (obsah)

Zákon o zpracování osobních údajů, Nulíček/Donát/Lichnovský/Nonnemann/Habarta/Kašpárková, Praha, Nakladatelství Wolters Kluwer, 2019, (obsah)

Zákon o zpracování osobních údajů. Komentář, Vlachová/Maisner, Praha, Nakladatelství C. H. Beck, 2019, (obsah)

Ochrana osobnosti, soukromí a osobních údajů, kolektiv autorů, Praha, Leges, 2019, (obsah)

GDPR v personalistice, J. Žůrek, Olomouc, Nakladatelství ANAG, 2019, 1. vydání, (obsah)

GDPR – Řešení problémů v praxi obcí, E. Janečková, Praha, Nakladatelství Grada, 2019, (obsah)

Datenschutzrecht, DSGVO mit BDSG, Simitis/Hornung/Spiecker gen. Döhmann, Nomos, 2019

Handbook on European data protection law, European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), 2018

Příručka evropského práva v oblasti ochrany údajů, Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA), 2018

Datenschutz-Grundverordnung, Kommentar, Ehmann/Selmayr, C.H. BECK, 2018, 2. vydání

GDPR snadno a přehledně, Lucie Staňková, Mladá fronta, 2018, (obsah)

General Data Protection Regulation (GDPR), Robert Kazemi, Tredition, 2018

Školy a ochrana osobních údajů podle GDPR, Mendrok/Vavro/Zeman, nakladatelství Verlag Dashöfer, 2018, (obsah)

Aplikace GDPR ve společenství vlastníků, Kvítková/Javoreková, nakladatelství Verlag Dashöfer, 2018, (obsah)

Jak správně reagovat na žádosti a stížnosti podle GDPR, Burešová/Krejčí/Vavro, nakladatelství Verlag Dashöfer, 2018, (obsah)

GDPR - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, Nulíček/Donát/Nonnemann/Lichnovský/Tomíšek/Kovaříková, Praha, Nakladatelství Wolters Kluwer, 2018, 2. vydání, (obsah)

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), Pattynová/Suchánková/Černý a kolektiv, Praha, Leges, 2018, (obsah)

Praktický průvodce GDPR, J. Žůrek, Olomouc, Nakladatelství ANAG, 2018, 2. vydání, (obsah)

The EU General Data Protection Regulation (GDPR): A Commentary, Feiler/Forgó/Weigl, Globe Law and Business, 2018

Data Protection – A Practical Guide to UK and EU Law, Peter Carey, Oxford University Press, 2004 (2. vyd.), 2018 (5. vyd.)

Ochrana osobních údajů v rámci veřejné správy, P. Melotíková, Praha, Leges, 2018, (obsah)

GDPR – Praktická příručka implementace, E. Janečková, Praha, Wolters Kluwer, 2018, (obsah)

Praktická příručka Pověřence pro ochranu osobních údajů, F. Nonnemann, Praha, TAYLLORCOX, 2018

New European General Data Protection Regulation - A Practitioner's Guide, Rücker/Kugler, C.H. Beck – Hart - Nomos, 2018 

GDPR pro praxi, J. Navrátil a kolektiv, Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018 , (obsah

The EU GDPR General Data Protection Regulation: Answers to the Most Frequently Asked Questions, David Zetoony, American Bar Association, 2018

Privacy, Data Protection and Cybersecurity in Europe, Schünemann/Baumann, Springer, 2017

Post-Reform Personal Data Protection in the EU, Mariusz Krzysztofek, Wolters Kluwer, 2017

The EU General Data Protection Regulation (GDPR) –  A Practical Guide, Paul Voigt, Axel von dem Bussche, Springer, 2017

GDPR – Praktický průvodce implementací, L. Nezmar, Praha, Nakladatelství Grada, 2017, (obsah)

Praktický průvodce GDPR, J. Žůrek, Olomouc, Nakladatelství ANAG, 2017,1. vydání , (obsah

GDPR - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, Nulíček/Donát/Nonnemann/Lichnovský/Tomíšek, Praha, Nakladatelství Wolters Kluwer, 2017, 1. vydání, (obsah)

The Data Protection Officer: Profession, Rules, and Role, Paul Lambert, CRC Press, 2017

Datenschutz-Grundverordnung, Kommentar, Ehmann/Selmayr, C.H. BECK, 2017, 1. vydání

EU General Data Protection Regulation (GDPR) - An Implementation and Compliance Guide, Privacy team, ITGP, 2017, 2. vydání

EU GDPR & EU-US Privacy Shield (A Pocket Guide), Alan Calder, ITGP, 2016

EU General Data Protection Regulation (GDPR) - An Implementation and Compliance Guide, Privacy team, ITGP, 2016

Ochrana osobních údajů v pracovním právu, V. Bartík, E. Janečková, Praha, Nakladatelství Wolters Kluwer, 2016, (obsah)

Ochrana osobních údajů v aplikační praxi, V. Bartík, E. Janečková, Nakladatelství LINDE, 2009 (1. vydání), 2010 (2. vydání), 2013 (3. vydání), 2016 (4. vydání - nakladatelství Wolters Kluwer)

The Foundations of EU Data Protection Law, Orla Lynskey, Oxford University Press, 2015

Přehled judikatury vztahující se k právní úpravě na ochranu osobních údajů a k souvisejícím aspektům, J. Morávek, Praha, Nakladatelství Wolters Kluwer, 2015, (obsah

Handbook on European data protection law, European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), 2014 

Příručka evropského práva v oblasti ochrany údajů, Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA), 2014

Zákon o ochraně osobních údajů a předpisy související – Komentář, D. Novák, Praha, Nakladatelství Wolters Kluwer, 2014, (obsah)

Ochrana osobních údajů v praktických příkladech, A. Kučerová, F. Nonnemann, Praha, Nakladatelství Bova POLYGON, 2013, (obsah)

Zpracování osobních údajů obcemi, V. Bartík, E. Janečková, Praha, Nakladatelství Wolters Kluwer, 2013, (obsah)

Ochrana osobních údajů v životě podnikatele, V. Bartík, E. Janečková, Olomouc, Nakladatelství ANAG, 2013

Zpracování osobních údajů školami, V. Bartík, E. Janečková, Praha, Nakladatelství Wolters Kluwer ČR, 2013, (obsah)

Zaměstnanci v objektivu kamer. Právní aspekty monitoringu zaměstnanců, J. Vidrna, Z. Koudelka, Praha, Nakladatelství C.H. Beck, 2013, (obsah)

Ochrana osobních údajů v pracovněprávních vztazích, J. Morávek, Praha, Nakladatelství Wolters Kluwer ČR, 2013, (obsah)

Zákon o ochraně osobních údajů - komentář, A. Kučerová a kolektiv, Praha, Nakladatelství C. H. Beck, 2012, (obsah)

Ochrana osobních údajů z pohledu zvláštních právních úprav, V. Bartík, E. Janečková, Olomouc, Nakladatelství ANAG, 2012

Ochrana osobních údajů, P. Mates, E. Janečková, V. Bartík, Praha, Nakladatelství Leges, 2012, (obsah)

Předávání osobních údajů do zahraničí, J. Morávek, D. Burian, Praha, Nakladatelství LINDE, 2012, (obsah)

Kamerové systémy v praxi, V. Bartík, E. Janečková, Praha, Nakladatelství LINDE, Praha, 2011, (obsah)

Právo na soukromí, M. Šimíček, Brno, Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2011, (obsah)

Ochrana osobních údajů v otázkách a odpovědích, A. Kučerová, F. Nonnemann, Praha, Nakladatelství Bova POLYGON, 2010, (obsah)

Zákon o ochraně osobních údajů s komentářem, V. Bartík, E. Janečková, Olomouc, Nakladatelství ANAG, 2010, (obsah)

Průvodce ochranou osobních údajů v pracovněprávní agendě, J. Morávek, Praha, BMSS- Start, 2010

Osobní údaje a jejich ochrana, Kniha pro praxi, M. Matoušová, L. Hejlík, Praha, Nakladatelství ASPI Publishing, 2003 (1. vydání), 2008 (2. vydání), (obsah)

Osobní údaje, právo a my, J. Maštalka, Praha, Nakladatelství C. H. BECK, 2008, (obsah)

Ochrana soukromí ve správním právu, P. Mates, Praha, Nakladatelství LINDE, 2004 (1.vydání), 2006 (2. vydání), (obsah)

Ochrana osobních údajů v otázkách a odpovědích, M. Matoušová a kolektiv, Praha, Vydavatelství ASPI Publishing, 2004

Ochrana osobních údajů, J. Nejedlý, Vyškov, Nakladatelství Ing. Irena Spirová, 2004

Ochrana osobních údajů v oblasti nabízení obchodu nebo služeb, direkt marketingu a cestovního ruchu, J. Nejedlý a kolektiv, Vydavatelství mag CONSULTING, s. r. o., Praha 2002

Ochrana osobních údajů, P. Mates, Praha, Nakladatelství Karolinum, 2002

Právní úprava ochrany osobních údajů v ČR, Pavel Mates a Karel Neuwirt, Praha, IFEC, 2000


Další tituly se netýkají přímo oblasti ochrany osobních údajů, ale přesto své místo v knihovně mají, neboť např. tematika ochrany osobnosti, lidských práv či svobody informací a projevu k ní má blízko:


Whistleblowing a (nejen) transpoziční legislativa, Pichrt/Morávek, Praha, Wolters Kluwer, 2022, (obsah)

Whistleblowing – minulost, přítomnost, budoucnost, Pichrt/Morávek, Praha, Wolters Kluwer, 2021, (obsah)

Ochrana osobnosti v pracovněprávních vztazích, Jaroslav Zahradníček, Praha, Leges, 2019, (obsah)

Zákon o svobodném přístupu k informacím. Komentář, Furek/Rothhanzl/Jirovec, Praha, Nakladatelství C. H. Beck, 2016, (obsah)

Přehled judikatury ve věcech ochrany osobnosti, J. Doležílek, Praha, Nakladatelství Wolters Kluwer ČR, 2016, (obsah)

Fotografie a právo – Autorské právo a ochrana osobnosti ve vztahu k fotografii, M. Valoušek, Praha, Leges, 2014, (obsah)

Listina základních práv a svobod. Komentář, Pospíšil/Langášek/Šimíček/Wagnerová, Praha, Nakladatelství Wolters Kluwer, 2012, (obsah)

Svoboda projevu – Demokracie, rovnost a svoboda slova, P. Jäger, P. Molek, Praha, Nakladatelství Auditorium, 2008, (obsah)

Ochrana osobnosti podle občanského práva, Švestka/Jehlička/Pavlík/Plecitý/Knap, Praha, Nakladatelství LINDE, 2004, (obsah)

Meze svobody projevu, J. Herczeg, Praha, Nakladatelství Orac, 2004, (obsah)

Dimenze ochrany lidských práv v EU, N. Šišková, Praha, Nakladatelství ASPI, 2003, (obsah)

Svoboda projevu a její meze v právu České republiky, M. Bartoň, Praha, Nakladatelství LINDE, 2002, (obsah)

Svoboda informací, M. Žantovský, O. Kužílek, Praha, Nakladatelství LINDE, 2002, (obsah)

Ochrana utajovaných skutečností, R. Musil, Praha, Eurounion, 2001


V knihovně lze nalézt i knihy, dotýkající se ochrany osobních údajů a soukromí v oblasti výpočetní techniky, internetu, elektronických komunikací (spam, hacking, RFID čipy), zdravotnictví či biometrie:


Kybernetický bezpečnostní incident 3D: IT, právo a compliance, Nonnemann/Červený/Vítek, Praha, Wolters Kluwer, 2022 (obsah)

Kybernetická kriminalita, V. Smejkal, Plzeň, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2022, (obsah)

Biometric Data and Its Specific Legal Protection, Matejka/Krausová/Güttler, Praha, Ústav státu a práva AV ČR, 2020 (obsah)     

Umělá inteligence & právo, Kolaříková/Horák, Praha, Nakladatelství Wolters Kluwer, 2020 (obsah)

Biometrické osobné údaje podľa GDPR, Rafajová/Váryová, Praha, Leges, 2020 (obsah)

Jak porozumět digitálnímu světu: Vše, co potřebujete vědět o internetu, bezpečnosti a soukromí, Brian W. Kernighan, Praha, Nakladatelství Argo, Dokořán, 2019, (obsah

Umělá inteligence z pohledu antidiskriminačního práva a GDPR, Andrej Lobotka, Praha, Nakladatelství Wolters Kluwer, 2019, (obsah)

Právo informačních technologií, Radim Polčák a kolektiv, Praha, Nakladatelství Wolters Kluwer, 2018, (obsah)

Zákon o elektronických komunikacích. Komentář, Chudomelová/Beran/Jadrný/Němečková/Novák, Praha, Nakladatelství Wolters Kluwer, 2016, (obsah)

Zákon o některých službách informační společnosti. Komentář, Martin Maisner, Praha, Nakladatelství C.H. Beck, 2016, (obsah)

Právo v síti, Donát/Tomíšek, Praha, Nakladatelství C.H. Beck, 2016, (obsah)

Bezkontaktní čipy a ochrana soukromí, E. Fialová, Praha, Nakladatelství Leges, 2016, (obsah)

Internetové právo: Praktický průvodce, Jansa/Otevřel/Čermák/Mališ/Hostaš/Matějka/Matejka, Praha, Nakladatelství Computer Press, 2016, (obsah)

Cyber Law in the Czech Republic, Polčák/Čermák/Loebl/Gřivna/Matejka/Petr/Schlossberger, Kluwer Law International, 2015

Privacy and Data Protection Issues of Biometric Applications, Els J. Kindt, Springer Netherlands, 2013

Internet jako objekt práva: hledání rovnováhy autonomie a soukromí, J. Matejka, Praha, CZ.NIC, 2013, (obsah)

Internet of Things – Global Technological and Societal Trends, Vermesan/Friess, Aalborg, River Publishers, 2011

Handbook of Fingerprint Recognition, Maltoli/Maio/Jain/Prabhakar, Heidelberg, Springer Verlag, 2009

Privacy by design, A. Cavoukian. Toronto, Ontario – Canada, 2009

Privacy Makeover: The Essential Guide To Best Practices, J. Campana, Bell House Press, 2008

Schneier on Security, B. Schneier, Wiley Publishing, 2008

Kyberkriminalita a právo, Gřivna/Polčák, Praha, Auditorium, 2008, (obsah)

Právo na internetu, R. Polčák, Praha, Nakladatelství Computer Press, 2007, (obsah)

Jak se bránit virům, spamu a spyware, Kocman/Lohnický, Praha, Nakladatelství Computer Press, 2005

Lékařské tajemství, zdravotnická dokumentace, J. Buriánek, Praha, Nakladatelství LINDE, 2005

Počítačová bezpečnost a ochrana dat, T. Doseděl, Praha, Nakladatelství Computer Press, 2004

Antispam – metody, nástroje a utility pro ochranu před spamem, Wolfe/Scott/Erwin, Praha, Nakladatelství Computer Press, 2004

Právní ochrana databází, J. Leščinský, Praha, C. H. Beck, 2003, (obsah)

Dobývání znalostí z databází, P. Berka, Praha, Academia, 2003

Hacking bez tajemství – Windows 2000, S. McClure, J. Scambray, Praha, Nakladatelství Computer Press, 2003

Hacking bez tajemství – Linux, B. Hatch, J. Lee, G. Kurtz, Praha, Nakladatelství Computer Press, 2003

Umění klamu, K. Mitnick, Gliwice, Nakladatelství Helion S. A., 2003

Elektronický podpis, Přehled právní úpravy, komentář k prováděcí vyhlášce k zákonu o elektronickém podpisu a výklad základních pojmů, D. Bosáková, A. Kučerová, J. Peca, P. Vondruška, Praha, ANAG, 2002, (obsah)

Biometrics- Personal Identification in Networked Society, Jain/Bolle/Pankanti, Londýn, Kluwer Academic Publishers, 2002

Právo informačních a telekomunikačních systémů, V. Smejkal, P. Mates, T. Sokol, M. Vlček, H. Bachrachová, Praha, C. H. Beck, 2001 (1. vydání), 2004 (2. vydání, (obsah)

Internet a autorské právo, J. Čermák, Praha, Nakladatelství LINDE, 2001

Internet a §§§, V. Smejkal, Praha, Nakladatelství Grada Publishing, 2001

Sběratelé elektronických dat pod lupou, G. Reischl, Praha, Knižní klub, 2001

Secrets and Lies, B. Schneier, Wiley Publishing, 2000


Díky spolupráci s obdobnými institucemi v Evropě a ve světě se v knihovně nalézají výroční zprávy těchto institucí:

Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz, Německo

Agencia Española de Protección de Datos, Španělsko

Commission Nationale de l´Informatique et des Libertés, Francie

Úrad na ochranu osobných údajov, Slovensko

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Polsko

Garante per la protezione dei dati personali, Itálie

The Privacy Commissioner, Nový Zéland

The Office of the Privacy Commissioner for Personal Data, Hong Kong

Office of the Privacy Commissioner of Canada, Kanada

Personal Information Dispute Mediation Committee, Jižní Korea

Federal Data Protection and Information Commissioner, Švýcarsko

Commission de la protection de la vie privée, Belgie

Commission Nationale pour la Protection des Données, Lucembursko


Kromě odborných knih jsou v knihovně soustředěny i odborné zahraniční časopisy s tematikou ochrany osobních údajů.

Od roku 2008 do října 2018 odebíral Úřad časopis Data Protection Leader (dříve Data Protection Law and Policy), od roku 2008 do září 2018 časopis World Data Protection Report a od roku 2016 do roku 2021 časopis European Data Protection Law Review. Archiv těchto časopisů je v knihovně k dispozici.

V současné době odebírá tento odborný zahraniční titul:

Privacy Laws and Business International Report


Spolupráce se studenty, kteří navštěvují knihovnu Úřadu za účelem získání informací pro své práce, přináší výsledky, a tak se v knihovně postupně shromažďují seminární, bakalářské, diplomové aj. práce studentů s tématem ochrany osobních údajů.


Dotazy ohledně knih a provozu knihovny je možné zasílat E-mailelektronickou poštou.

 

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > Mapa stránek > Hlavní menu > Publikace > Knihovna

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém