Úřad pro ochranu osobních údajů


International


Vyhledávání

 

Základní odkazy


Cesta: Titulní stránka > Základní odkazy > O nás > Organizační struktura

 

Kodexy chování

Rubrika napomáhá veřejnosti k lepší orientaci v oblasti kodexů chování.

 
 
 
Obecné nařízení zdůrazňuje větší odpovědnost správců a zpracovatelů za jimi prováděná zpracování osobních údajů. Jedním z možných, ale nepovinných nástrojů umožňujících těmto subjektům zajistit soulad jimi prováděných operací zpracování s obecným nařízením, případně vnitrostátními předpisy je dodržování kodexů chování. 

Kodexy chování schvaluje Úřad (v případě národních kodexů) nebo prostřednictvím prováděcího aktu Evropská komise na základě stanoviska Evropského sboru pro ochranu osobních údajů (nadnárodní kodex). 

Součástí kodexu chování je také návrh subjektu (může jich být i více) pro monitorování, který má za úkol monitorovat shodu operací zpracování (upravených kodexem) s požadavky kodexu. Tak bude zajištěno nezávislé ověření souladu operací zpracování správců přihlášených ke kodexu s obecným nařízením. Subjekt pro monitorování musí získat pro provádění monitorování akreditaci, kterou uděluje Úřad na základě plnění akreditačních požadavků navržených Úřadem a projednaných Evropským sborem pro ochranu osobních údajů. Takové požadavky Úřad připravil a zaslal k projednání Evropskému sboru pro ochranu osobních údajů. Po projednání je nezbytné, na základě zákona č. 110/2019 o zpracování osobních údajů, schválený text převést do podoby vyhlášky. 

Do doby nabytí účinnosti vyhlášky není možné předkládat kodexy chování ke schválení.  


Úřad vytvořil a níže zveřejnil vlastní materiál, jehož cílem je vysvětlit podstatu kodexů chování, přiblížit a pomoci veřejnosti k lepší orientaci v této oblasti, naznačit základní pravidla a doporučit praktické postupy v jejich aplikaci.
 
 

Zobrazit aktuální dokumenty | archiv dokumentů | dokumenty včetně archivu

 
 

Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.


Copyright © 2013 Úřad pro ochranu osobních údajů. Všechna práva vyhrazena.
web & design , redakční systém